đề +đáp án hk1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề +đáp án hk1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD_ĐT Thanh Khê KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 2011-2012
MÔN: TOAN 6
Thời gian 90 phút (Không kể phát đề)

Họ và Tên:
Điểm
GV k í t ên

Lớp:

Câu 1: (2,5đ) Thực hiện phép tính:
252 – 84:21 +7 b. 155 :154 +23 . 22
c. 27. 36 -14 . 27 + 27 . 8 d. 24 -[ 4 + ( 13 -5 ) ] : 2
e. ( 3 – 6) + [ 12 + (- 9) ]
Câu 2: (2đ) Cho hai số: 27 và 36 .
Tìm BCNN( 27; 36) lớn gấp bao nhiêu lần UCLN(27; 36)
Câu 3: (1,5đ) Ba bạn đọc Hùng ,Bình, Ân đang trực nhật chung với nhau ngày hôm nay. Biết rằng Hùng cứ 4 ngày trực nhật một lần , Bình 6 ngày trực một lần , Ân 9 ngày trực một lần. Hỏi sau mấy ngày thì Hùng, Bình, Ân lại trực chung lần tiếp theo?.
Câu 4: (3,25đ)
Cho đoạn thẳng AB = 10 cm, Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho AC = 5 cm.
Hãy vẽ hình minh họa .
Điểm C có nằm giữa hai điểm A và B không ? Vì sao?
So sánh AC và BC.
Điểm C có là trung điểm của AB không ? vì sao?
Câu 5: (0,75đ) . Tìm các số nguyên x biết: | 2- x | < 3

Bài làm

Đáp án:
Câu 1: Tính đúng mỗi bài (0,5đ)
Câu 2: phân tích đúng (0,5đ)
Tìm đúng BCNN(0,5đ)
Tìm đúng UCLN (0,5đ)
Tìm đúng BCNN lón Gấp UCLN (0,5đ)
Câu 3: lí luận được số cần tìm là BCNN (4;6;9) (0,5đ)
Phân tích và tìm đúng BCNN (4;6;9) (0,75đ)
trả lời đúng (0,25đ)
Câu 4: a.Vẽ hình đúng ,chính xác (0,75đ)
b.Lập luận và giải thích đúng (0,75đ)
c. Trình bày bài giải rõ ràng và tính đúng BC=5cm (1đ)
d. Lập luận và giải thích đúng (0,75đ)

C âu 5: (0,75đ)
li ệt k ê đ úng 2- x thuôc tập hợp -2;-1;0;1; 2
Tìm đúng các giá trị của x
(Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho đi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.