de + dap an HK II_ 10 _11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về de + dap an HK II_ 10 _11, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 7

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Số câu
Số điểm

TRẮC NGHIỆM
Trắc nghiệm

6
3
30%

Mốt của dấu hiệu

1
0.5
5%

Số câu
1

Số điểm
0.5

Đơn thức đồng dạng

1
0.5
5%

Số câu
1

Số điểm
0.5

Bậc của đơn thức

1
0.5
5%

Số câu

1

Số điểm

0.5

Nghiệm của đa thức

1
0.5
5%

Số câu

1

Số điểm

0.5

Định lí Pytago

1
0.5
5%

Số câu

1

Số điểm

0.5

Quan hệ giữa cạnh và góc đối diện

1
0.5
5%

Số câu

1

Số điểm

0.5

TỰ LUẬN
Tự luận

8
7
70%

Đa thức một biến

Sắp xếp đa thức

1
1
10%

Số câu

1

Số điểm

1

Cộng, trừ đa thức một biến

Cộng, trừ 2 đa thức

1
1.5
15%

Số câu

1

Số điểm

1.5

Nghiệm của đa thức một biến

Tìm nghiệm của đa thức

1
0.5
5%

Số câu

1

Số điểm

0.5

Các trường hợp bằng nhau của Δ

CM: hai tam giác bằng nhau

2
2
20%

Số câu

1
1

Số điểm

1
1

Trung trực của đoạn thẳng

Hình vẽ
Cm: Trung trực của đ.thẳng

2
1
10%

Số câu

1
1

Số điểm

0.5
0.5

Quan hệ giữa cạnh và góc đối diện

So sánh 2 đoạn thẳng
1
1
10%

Số câu

1

Số điểm

1

TỔNG
Số câu
2
6
5
1
14
10

Số điểm
1~10%
4~40%
4~40%
1~10%

NỘI DUNG ĐỀ
Phần 1. Trắc nghiệm (3.0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng nhất :
Câu 1 : Điểm kiểm tra môn Toán HKII ở lớp 7A được ghi lại như sau :

Điểm (x)
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
3
7
8
11
8
3
N= 40

Mốt của dấu hiệu là :
Mo = 7 B. Mo = 8 C. Mo = 9 D. Mo = 10
Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức
A. B. – 7y2x C. D.
Câu 3. Đơn thức có bậc là :
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12
Câu 4. Giá trị x = 3 là nghiệm của đa thức :
A. B. C. D.
Câu 5. Độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 6cm và 8cm thì độ dài cạnh huyền là :
A. 10 B. 8 C. 6 D. 14
Câu 6.

Hỏi và đáp