ĐỀ ĐÁP ÁN HÌNH 9 BÀI 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ ĐÁP ÁN HÌNH 9 BÀI 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD& ĐT CUKUIN
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC
ĐỀ KIỂM TRA – BÀI SỐ 1
NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : HÌNH – LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian giao đề )

Câu1 🙁 2 điểm )
Tìm x và y trong mỗi hình vẽ sau ,(làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) :

a) b)
Câu 2 : ( 2 điểm ) Giải tam giác vuông ABC (= ).Biết:
BC = 20cm ; =
Câu3 : ( 2 điểm ) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần:
a) sin ; cos ; sin ; cos
b) tg ; cotg ; tg ; cotg
Câu 4 : ( 4 điểm ) Cho tam giác vuông ABC (= ) . Biết AB = 21cm , AC = 28cm, đường cao AH
a) Tính BC ?
b) Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC
Tính độ dài MN ?
c) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì để tứ giác AMHN là hình vuông ?

………………HẾT…………………….
TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA – BÀI SỐ I
NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : HÌNH – LỚP 9

Câu 1:
a) 11,402 (0,5đ)

5,525 (0,5đ)

b)00 (0,5đ)

5,408 (0,5đ)

Câu 2: AC = 20.sinB = 20.sin (cm) (0,75 đ)
AB = 20.cosB = 20.cos (cm) (0,75 đ)
(0,5đ)
Câu 3: a) sin (1 đ)
b) (1 đ)
Câu 4: Vẽ hình ghi GTKL đúng (0.5)
a) BC = 35 (cm) (0.5)
; (1 đ)
b) Tứ giác AMHN là hình chữ nhật
MN = AH (0.5)
MN = AH = 16.8 (cm) (0.5)
c) Tam giác ABC ( có góc A = ) có thêm điều kiện :
AB = AC thì tứ giác AMHN là hình vuông (1 đ)

………………..HẾT……………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.