ĐỀ-ĐÁP ÁN ĐẠI SỐ 7 BÀI 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ-ĐÁP ÁN ĐẠI SỐ 7 BÀI 2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 MÔN ĐẠI SỐ LỚP 7
Năm học 2009 – 2010
Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2 điểm)
a, Khi nào thì hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau ?
b, Cho x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Điền vào các ô trống trong bảng sau:

x
-3
-2

-9
18

y

9
6

Câu 2( 2 điểm)
Ba lớp trồng được tất cả 208 cây. Số cây của các lớp tỷ lệ với 4;5;7. Tính số cây của mỗi lớp.
Câu3(2 điểm)
a, Vẽ hệ trục tọa độ xOy trên mặt phẳng tọa độ.
b, Hãy xác định vị trí các điểm có tọa độ sau:
A(1;2) ; B(-2;0) ; C(-2;-1) ; D(3;2) ; E(0;3) ; F(-3;3)
Câu 4(2 điểm)
Vẽ đồ thị hàm số y = 3x
Câu 5(2 điểm)
Cho hàm số y =
Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số trên
A(2;1) ; B(-1;2) ; C( ;-5) ; D(3; )

…….Hết…….

TRƯỜNG THCS VIỆT ĐỨC

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 MÔN ĐẠI SỐ LỚP 7
Năm học 2009 – 2010

Câu
Tóm tắt đáp án
Biểu điểm

1
a, Theo định nghĩa trang 52 SGK
b, Điền vào ô trống trong bảng theo số thứ tự 6; 3; -2; -1
1 điểm
1 điểm

2
Gọi số cây của 3 lớp là x; y; z tỷ lệ với 4; 5; 7 nên ta có:
= = (1)
Vì tổng số cây của 3 lớp là 208 cây nên ta có x + y + z = 208 (2)
từ (1) và (2) ta có = = = = = 13
Vậy x = 4 x 13 = 52(cây)
y = 5 x 13 = 65(cây)
z = 7 x 13 = 91(cây)
Nếu học sinh làm cách khách đúng vẫn cho điểm tối đa

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

3
– Vẽ hệ trục tọa độ chính xác
– Biểu diễn đúng vị trí của mỗi điểm trên hệ trục tọa độ.
( cho 0.25 điểm)
0.5 điểm
1.5 điểm

4
– Vẽ hệ trục tọa độ chính xác
– Lập bảng biến thiên hoặc tìm được căn cứ để vẽ đồ thị
– Vẽ đồ thị chính xác
0.5 điểm
0.5 điểm
1 điểm

5
– Nêu được Mọi điểm thuộc đồ thị hàm số là A; C; D
– Giải thích vì sao các điểm A; C; D thuộc đồ thị, mỗi ý giải thích đúng 0.5 điểm
0.5 điểm
1.5 điểm

……..HẾT……

Hỏi và đáp