DE +DAP AN CHUONG IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE +DAP AN CHUONG IV, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng gd & Đt huyện phù ninh ĐỀ KIỂM TRA 1 tiết
Trường thcs phú mỹ môn : đại số

Họ và tên:………………………………..
Lớp:………………………….
Điểm
Lời phê của thầy giáo

đề bài
Câu 1: (2 điểm) Cho Hãy so sánh:
a) và c) và
b) và d) và
Câu 2:(3 điểm) So sánh a và b nếu:
a) c)
b) d)
Câu 3:(3 điểm)
Viết kí hiệu và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số:
a) bc) d)
Câu 4: (2 điểm)
1. So sánh: và
2. Cho Chứng minh rằng:

ĐáP áN
câu
Hướng dẫn giải

thang điểm

a) Vì Vậy
0,5 điểm

b) Vì Vậy
0,5 điểm

1

c) Vì
Vậy

0,5 điểm

d) Vì (1)
Vì (2)
Từ (1) và (2) suy ra:

0,5 điểm

a)

0,75 điểm

b)
0,75 điểm

2
c)

0,75 điểm

d)

0,75 điểm

a)
Tập nghiệm:
Biểu diễn trên trục số:

0,25 điểm

0,5 điểm

3
b
Tập nghiệm là:

0,25 điểm

0,5 điểm

3
c)
Tập nghiệm là:
Biểu diễn trên trục số:

0,25 điểm

0,5 điểm

d)
Tập nghiệm là:

0,25 điểm

0,5 điểm

1. Ta có:

Vậy

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

4

2. Theo bất đẳng thức côsi ta có :

Dấu “=” xảy ra
Vậy

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.