Đề-đáp án Chương IV-ĐS 8. – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề-đáp án Chương IV-ĐS 8., bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD-ĐT Huyện Bến Cát Kiểm tra Chương IV – Năm học 2011-
Trường THCS Lê Quý Đôn Môn: Đại số 8
Lớp: 8A . . . Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ tên HS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày 14 tháng 4 năm 2012

A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
(Học sinh đánh dấu X vào câu trả lời đúng theo yêu cầu câu hỏi.)

Câu 1. Nghiệm của phương trình: là:
A. B. C. D.
Câu 2. Xác định dấu của số a, biết:
A. B. C. D.
Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình: là:
A. B. C. D.
Câu 4. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn:
A. B. C. D.
Câu 5. Cho Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. B. C. D.
Câu 6. Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình:
A. B. C. D.
B. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1. (4 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
b) c)
Bài 2: (2 điểm) Giải phương trình sau: .
Bài 3: (1 điểm) Cho a >b. Chứng minh rằng:
C. Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Phòng GD-ĐT Huyện Bến Cát Kiểm tra Chương IV – Năm học 2011-
Trường THCS Lê Quý Đôn Môn: Đại số 8
Lớp: 8A . . . Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ tên HS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày 14 tháng 4 năm 2012

A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
(Học sinh đánh dấu X vào câu trả lời đúng theo yêu cầu câu hỏi.)

01. ; / = ~ 03. ; / = ~ 05. ; / = ~

02. ; / = ~ 04. ; / = ~ 06. ; / = ~

Câu 1. Nghiệm của phương trình: là:
A. B. C. D.
Câu 2. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn:
A. B. C. D.
Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình: là:
A. B. C. D.
Câu 4. Xác định dấu của số a, biết:
A. B. C. D.
Câu 5. Cho Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. B. C. D.
Câu 6. Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình:
A. B. C. D.
B. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1. (4 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) b) c) .
Bài 2: (2 điểm) Giải phương trình sau:
Bài 3: (1 điểm) Cho a >b. Chứng minh rằng: .
C. Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Phòng GD-ĐT Huyện Bến Cát Kiểm tra Chương IV – Năm học 2011-
Trường THCS Lê Quý Đôn Môn: Đại số 8
Lớp: 8A . . . Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ tên HS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày 14 tháng 4 năm 2012

A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
(Học sinh đánh dấu X vào câu trả lời đúng theo yêu cầu câu hỏi.)

01. ; / = ~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.