ĐỀ – ĐÁP ÁN CHƯƠNG 1 HH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ – ĐÁP ÁN CHƯƠNG 1 HH, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: …………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT (HÌNH HỌC)
Lớp : 9A… Thời gian : 45’

I. Trắc nghiệm : ( 3 điểm )
Chọn rồi khoanh tròn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau:
Câu 1: ( 1,5 điểm ) Cho hình vẽ bên, ABC vuông tại A, AHBC, AB = 6 ; AC = 8.
a) Độ dài của đoạn thẳng AH bằng:
A. 48 ; B. 4,8 ; C. 14 ; D. 28
b) Độ dài của đoạn thẳng HC bằng:
A. 6 ; B. 6,4 ; C. 9 ; D. 10
c) Độ dài của đoạn thẳng HB bằng:
A. 3,6 ; B. 4 ; C. 1 ; D. 2
Câu 2: ( 1,0 điểm ) Hãy ghép mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được một khẳng định đúng:
a) Tam giác ABC đều thì
1) tgA = 1

2) sinA =

b) Tam giác ABC vuông cân tại C thì
3) sinB =

4) cosB =

Trả lời: a + . . . . ; b + . . . .
Câu 3: ( 0,5 điểm ) Tam giác ABC vuông tại A có , đường cao BC = 15 cm. Khi đó độ dài AB bằng:
A. 9 cm ; B. 15 cm ; C. 3 cm ; D. 5 cm
II. Tự luận : ( 7 điểm )
Cho tam giác ABC có AB = 4 cm ; AC = 3 cm ; BC = 5 cm .
Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.
Tính góc ABC và góc ACB , đường cao AH
Chứng minh
Kẻ phân giác AD của góc A. Tính BD.
Bài làm:

Họ và tên: …………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT (HÌNH HỌC)
Lớp : 9A… Thời gian : 45’

I. Trắc nghiệm : ( 3 điểm )
Chọn rồi khoanh tròn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau:
Câu 1: ( 1,5 điểm ) Cho hình vẽ bên, ABC vuông tại A, AHBC, BH = 4 ; HC = 9.
a) Độ dài của đoạn thẳng AH bằng:
A. 6,5 ; B. 6 ; C. 5 ; D. 4,5
b) Độ dài của đoạn thẳng AB bằng:
A. 52 ; B. ; C. ; D. 26
c) Độ dài của đoạn thẳng AC bằng:
A. 26 ; B. ; C. ; D.
Câu 2: ( 1,0 điểm ) Hãy ghép mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được một khẳng định đúng:
a) Tam giác ABC vuông tại A thì
1) sinA =

2) sinB =

b) Tam giác ABC vuông cân tại C thì
3) tgA = 1

4) cosB =

Trả lời: a + . . . . ; b + . . . .
Câu 3: ( 0,5 điểm ) Tam giác ABC vuông tại A có , đường cao AH = 15 cm. Khi đó độ dài CH bằng:
A. 20 cm ; B. 15 cm ; C. 10 cm ; D. 25 cm
II. Tự luận : ( 7 điểm )
Cho tam giác ABC có AB = 5 cm ; AC = 3 cm ; BC = 4 cm .
Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.
Tính góc CAB và góc ABC , đường cao CH
Chứng minh
Kẻ phân giác CD của góc C. Tính BD.
Bài làm:

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 9
KIỂM TRA 1 TIẾT (HÌNH HỌC)
Trắc nghiệm : ( 3 điểm )
Mỗi ý đúng ( câu đúng ) 0.5 điểm
Câu 1:a) B; b) B; c) A; Câu 2: a + 3 ; b + 1 ; Câu 3: A .
Tự luận : ( 7 điểm )

Học sinh ghi GT, KL
và vẽ hình đúng

0.5 điểm

Câu a) ( 1,5 điểm )
Ta có AB2 + AC2 = 42 + 3 2 = 25
BC2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.