Đề + ĐAKT rút gọn, quy đồng phân thức – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề + ĐAKT rút gọn, quy đồng phân thức, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS: ……………… BÀI KIỂM TRA 60 PHÚT MÔN ĐẠI SỐ 8
Lớp:…………………………….. Nội dung: Rút gọn, quy đồng phân thức (đề 1)
Họ tên:……………………………. (Ngày kiểm tra:……/ 11 / 2011)
Điểm:

Lời phê của Thầy giáo:

Bài 1: (3đ) Rút gọn phân thức sau:
a. b. c.
d. e. f.
g. h. i.

Bài 2: (4đ) Quy đồng mẫu các phân thức sau
a. b. ;
c. d.
e. f.
g. h.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM (đề 1)
Bài 1: (3đ) Rút gọn phân thức sau:
a.
b.
c.
d. =
e.
f. = =
g. = =
h. =
i.
Bài 2: (4đ) Quy đồng mẫu các phân thức sau:
a. . Sau khi quy đồng mẫu ta được:
b.
2×2 + 6x = 2x.(x + 3)
x2 – 9 = (x + 3).(x – 3)
MTC = 2x.(x + 3).(x – 3)

c.
x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)
MTC : (x – 1)(x2 + x + 1)

d. Ta có:

e. MTC : 2x(x – 1)2
= =
= =
f. MTC: x3 + 1

=
=

g. MTC:10x(x2 – 4y2)
=
=
=
h.
=
=
= = MTC: (x + 2)3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.