Đề + ĐAKT phần ƯC, ƯCLN số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề + ĐAKT phần ƯC, ƯCLN số học 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ TOÁN 6 (đề 1)
Thời gian làm bài 60 phút
Họ và tên: ……………………………….. Ngày .…. Tháng ….. Năm 2011
I. Bài tập trắc nghiệm: (2đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: ƯCLN(m,n) = n nếu:
a, m = n b, m n c, n m d, n là số lớn nhất
Câu 2: Nếu m chia hết cho cả a và b thì:
a, m chia hết cho a . b với mọi a, b
b, m chia hết cho a . b mọi a, b nguyên tố cùng nhau
c, m chia hết cho (a + b)
d, m chia hết cho (a – b)
Câu 3: ƯCLN của a và b là
a, Số lớn nhất trong hai số a, b
b, Là ước của cả a và b
c, Bằng b nếu a chia hết cho b
d, Bằng a nếu a chia hết cho b
Câu 4: Có bao nhiêu cách chia 30 nam và 18 nữ của lớp 6A thành các tổ sao cho số nam – số nữ các tổ đều bằng nhau? (Cả lớp học không gọi là tổ)
a, Có 18 cách b, Có 3 cách
c, 30 cách d, Không có cách nào
II. Bài tập tự luận
Bài 1: (0,75đ) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12; Ư(32) = 1; 2; 4; 8; 16; 32;
ƯC(12; 32) = 1; 2; 4; ƯCLN(12; 32) = 4
Bài 2: (2đ) Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của:
a, 40 và 60 b, 36; 60; 72
c, 13 và 20 d, 25; 75; 150
Bài 3: (2,25đ)
a, Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 480 a và 600 a
b, Tìm số tự nhiên x biết rằng 126 và
c, Tìm số tự nhiên a biết và a >5
Bài 4: (1đ) Hùng muốn cắt một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 60 cm và 96 cm , thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết. tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo cạnh của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị là cm)

Bài 5: (1đ) Ngọc và Minh mỗi người mua một số hộp bút chì màu.Trong mỗi hộp đều có từ hai bút trở lên và số bút ở các hộp đều bằng nhau. Tính ra Ngọc mua 20 bút, Minh mua 15 bút. Hỏi mỗi hộp bút có có bao nhiêu chiếc?

Bài 6: (1đ) Một khu vườn hình chữ nhật dai 84m , rộng 24m.Nếu chia thành Những khu đất hình vuông bằng nhau để trồng hoa thì có bao nhiêu cách chia? Cách chia như thế nào thì diện tích hình vuông nhất lớn ?
Bài làm
ĐÁP ÁN ĐỀ 1
Bài tập trắc nghiệm: (2đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu
1
2
3
4

ĐA
b
b
c
b

Bài tập tự luận

Bài 1: (0,75đ) Xác định các tập hợp :
Ư(12); Ư(32); ƯC(12; 32); ƯCLN(12; 32)
Bài 2: (2đ)
a, 40 = 23.5; 60 = 22.3.5 ; ƯCLN(40; 60) = 22.5 = 20 ; ƯC(40; 60) = 1; 2; 4; 5; 10; 20
b, 36 = 22.32; 60 = 22.3.5; 72 = 23.32 ;
ƯCLN(36; 60 ;72) = 22. 3 = 12 ; ƯC(36; 60 ;72) = 1; 2; 3; 4; 6; 12
c, ƯCLN(13; 20) = 1 ; ƯC(13; 20) = 1
d, ƯCLN(25;75;150) = 25 vì  ; ƯC(25;75;150) = 1 ; 5 ; 25
Bài 3: (2,25đ)
a) Vì 480a; 600a và a lớn nhất
Nên a là ƯCLN(489; 600)
480 = 25 . 3 . 5
600 = 23 . 3 . 52
ƯCLN(489; 600) = 23.3.5 = 120
Vậy a = 120
b) 126 = 2.32.7
210 = 2.3.5.7
ƯCLN(126; 210)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.