Đề + ĐAKT cộng, trừ, nhân, chia phân thức – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề + ĐAKT cộng, trừ, nhân, chia phân thức, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS: ……………… BÀI KIỂM TRA 60 PHÚT MÔN ĐẠI SỐ 8
Lớp:…………………………….. Nội dung: Cộng, trừ, nhân, chia phân thức (đề 1)
Họ tên:……………………………. (Ngày kiểm tra:……/ 12 / 2011)
Điểm:

Lời phê của Thầy giáo:

Câu 1: (1 ) Rút phân
a. b.
Câu 2: (1 ) Cho phân thức
a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?
b) Rút gọn phân thức.
c) Với giá trị nào của x thì phân thức có giá trị bằng 0?
Câu 3: (5 ) Thực hiện phép tính:
a) b)
c) d)
e) (

Câu 4: (3 ) Cho biểu thức
A =
Rút gọn biểu thức A.
Tính giá trị biểu thức A tại x , biết
Tìm giá trị của x để A < 0
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đáp án
Câu 1: (1 ) Rút phân
a. = b. =
Câu 2: (1 )
a) Giá trị của phân thức được xác định khi x 3 và x – 3
b) Rút gọn phân thức đúng: = … =
c) Phân thức có giá trị bằng 0 khi x + 3 = 0 suy ra x = – 3 nhưng với x = – 3 thì giá trị của phân thức không xác định. Vậy không có giá trị nào của x để phân thức có giá trị bằng 0.
Câu 3: (5 ) Thực hiện phép tính:
a) = b) =
c) = d) =
e) (=
Câu 4: (3 ) Cho biểu thức: A =
ĐK: x 2
Rút gọn biểu thức:
A = =
= =
= =
Tính giá trị biểu thức A tại x , biết
x =
Với x = , ta có A = = =
Với x = -, ta có A = = =
Tìm giá trị của x để A < 0
A < 0 < 0 2 – x 2
Vậy: Với x > 2 thì A < 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.