Đề + ĐAKT cộng phân thức – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề + ĐAKT cộng phân thức, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS: ……………… BÀI KIỂM TRA 60 PHÚT MÔN ĐẠI SỐ 8
Lớp:…………………………….. Nội dung: Cộng phân thức (đề 1)
Họ tên:……………………………. (Ngày kiểm tra:……/ 12 / 2011)
Điểm:

Lời phê của Thầy giáo:

Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a)
b) + + .
Câu 2: (1,5 điểm) Cho biểu thức:
B =
a/ Rút gọn biểu thức.
b/ Tìm giá trị của x để B < 0.
Câu 3: (1,5 điểm) Cho biểu thức:
C =
a/ Rút gọn biểu thức.
b/ Tìm x để C > 0.
Câu 4: (1 điểm) Cho x2 – 4x + 1 = 0 . Tính giá trị biểu thức
Câu 5: (1,5 điểm)
a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau :
A = x2 – 2xy + 2y2 – 4y + 5
b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau :
B =
Câu 6: (1,5 điểm) Xác định các số a, b, c sao cho : .
Câu 7. (1,5 điểm) Biết a – 2b = 5, hãy tính giá trị của biểu thức :
;

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
Câu 1: (1,5 điểm)
a) =

b) + + .
MTC: 4y2 – x2
+ +
= + +
= = =
Câu 2: (1,5 điểm)
a/ Rút gọn biểu thức.
B =
=
=
=
=
=
=
b/ Tìm giá trị của x để B < 0.
Ta có B =
Để B < 0 thì 4x + 7 < 0
Do đó x < -7/4.
Vậy với x < – 7/4 thì B < 0.
Câu 3: (1,5 điểm)
a/ Rút gọn biểu thức.
C =
=
=
=
=
b/ Tìm x để C > 0.
Ta có C =
Để C >0 thì x + 5 > 0
Do đó x >- 5.
Vậy với x >-5 thì C > 0.

Câu 4: (1 điểm)
Ta có : x2 – 4x + 1 = 0 x2 + 1 = 4x
Vậy A = = = (ĐK: x 0)
Câu 5: (1,5 điểm)
a) Ta có : A = x2 – 2xy + y2 + y2 – 4y + 4 + 1
= (x – y)2 + (y – 2)2 + 1
Do (x – y)2 0 ; (y – 2)2 0 x,y
Nên A = (x – y)2 + (y – 2)2 + 1 1x,y
Dấu “=“ xảy ra x = y và y = 2
Vậy GTNN của A là 1x = y = 2
b) B == == (ĐK: x -1)
Do x2 + 1 0 x, nên B = 3 x.
Dấu “=“ xảy ra x = 0 (TMĐK: x -1)
Vậy GTLN của B là 3 x = 0
Câu 6: (1,5 điểm)
Ta có :
Đồng nhất phân thức trên với phân thức , ta được :
.
Vậy .
Câu 7. (1,5 điểm) Biết a – 2b = 5, hãy tính giá trị của biểu thức :
;
Giải: Từ a – 2b = 5 a = 2b + 5, do đó:
= =
P = = 1 + 1 = 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.