Đề + ĐAKT chương 2 đại số 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề + ĐAKT chương 2 đại số 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS: ……………… BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ 7
Lớp:…………………………….. Nội dung: Chương II – Thời gian: 45 phút (đề 5)
Họ tên:……………………………. (Ngày kiểm tra:……/ 12 / 2011)
Điểm:

Lời phê của Thầy giáo:

I. TRẮC NGHIỆM (5điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
1/ Cho điểm M(x0; y0) thì x0 được gọi là:
A. Hoành độ B. Tung độ C. Trục hòanh D. Trục tung
2/ Cho hàm số y = f(x). Nếu f(1) = 2, thì giá trị của:
A. x = 2 B. y = 1 C. x =1 D. f(x) = 1
3/ Đường thẳng y = ax (a0) luôn đi qua điểm:
A. (0; a) B. (0; 0) C. (a; 0) D. (a; 1)
4/ Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ thuận là 3. Khi x = 2, thì y bằng:
A. 3 B. 2 C. 5 D. 6
5/ Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số là a, thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số là:
A. a B. -a C. D.
6/ Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -x ?
A. (-1; -1) B. (1; 1) C. (-1; 1) D. (0; -1)
7/ Độdài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2;3;4 và chu vi tam giác bằng 45cm. Độ dài các cạnh đó bằng:
A. 10cm; 15cm;20cm; B. 10cm;16cm;19cm;
C. 12cm;13cm;20cm ; D.10cm;17cm; 18cm
8/ Hình chữ nhật có diện tích không đổi, nếu chiều dài tăng gấp đôi thì chiều rộng sẽ:
A. Tăng gấp đôi B. Không thay đổi C. Giảm một nửa D .Giảm 4 lần
9/ Toạ độ điểm nằm trên trục tung, cách gốc toạ độ 2 đơn vị về phía dưới trục hoành là:
A. (0;2) B. (0; -2) C. (2;0) D. (-2;0)
10/ Đồ thị hàm số y = ax (a > 0) nằm trong góc phần tư:
A. I B. III C. I và III D. II và IV
B.TỰ LUẬN (5điểm):
Bài 1: (1,5đ)Tính số đo các góc của một tam giác biết chúng tỉ lệ với 2; 3; 5.
Bài 2: (1,5đ) Tìm ba số x; y; z tỉ lệ nghịch với 5; 2; 7 biết 2x + y – z = 53.
Bài 3: (2đ)
a) Vẽ đồ thị các hàm số y = và y = trên cùng một hệ trục toạ độ.
b) Trên đồ thị hàm số y = lấy điểm A có hoành độ là 2, Trên đồ thị hàm số y = , lấy điểm C có hoành độlà 3. Đo góc AOC, sau đó biểu diễn điểm B trên mặt phẳng toạ độ sao cho OABC là hình vuông.
Bài làm:

ĐÁP ÁN:

I.TRẮC NGHIỆM:(5đ) Mỗi câu đúng cho 0,5đ
Cu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
A
C
B
D
A
C
A
C
B
C

II. TỰ LUẬN:(5điểm)
Bài
Đáp án
Điểm

Bài 1
(1,5đ)
-Gọi số đo các góc của tam giác lần lượt là x; y; z ta có và x+ y + z = 1800
– Ap dụng tính chất dãy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.