Đề + ĐAKT chương 1 đại 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề + ĐAKT chương 1 đại 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1(2011-2012)

Tên chủ đề
(nộidung)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1-Tìm tập xác định của biểu thức
Biểu thức lấy căn là biểu thức bậc nhất

Biểu thức là phân thức

Số câu
Số điểm

1
1

1
1

2
2điểm

2-Rút gọn biểu thức

Đưa ra ngoài dấu căn
Hằng đẳng thức =
Trục căn thức ở mẫu

Số câu
Số điểm

1
1

2
2

3
3 điểm

3-Biến đổi biểu thức
Sử dụng h/ đ thức= để tìm x

Rút gọn biểu thức
Tìm GTNN

Số câu
Số điểm

1
2

1
2
1
1
3
5 điểm

Tổng số câu
điểm

2
3
1
1
4
5

1
1

8
10

KIỂM TRA 1 TIẾT
Đại số 9 ( Tuần 9 – Tiết 18 )
Đề 7

Điểm
Lời phê của giáo viên

Câu 1: (2đ) Tìm điều kiện của x để biểu thức sau có nghĩa :
a/ b/
Câu 2:(2đ) Trục căn thức ở mẫu :
a/ b/
Câu 3 :(2đ) Rút gọn : a/ 2 – – + 3
b/ –
Câu 4: (1đ) Tìm x : = 5
Câu 5 (2đ) Cho biểu thức :
A = 2 – 2 –
a/ Tìm điều kiện của a, b để A có nghĩa .
b/ Rút gọn A .
Câu 6(1đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 7

Câu 1: (2đ) Tìm điều kiện của x để biểu thức sau có nghĩa :
a/ có nghĩa ( x – 7 ( 0 (0,5đ)
( x ( 7 (0,5đ)
b/ có nghĩa ( ( 0 (0,5đ)
( x + 2 < 0 (0,25đ)
( x < -2 (0,25đ)

Câu 2:(2đ) Trục căn thức ở mẫu :
a/ = (0,5đ)
= (0,25đ)
= + (0,25đ)
b/ = (0,5đ)
= 4 + (0,5đ)
Câu 3 :(2đ) Rút gọn :
a/ 2 – – + 3 = 2 – – + 3 (0,25đ)
= 2 – 5 – 4 + 9 (0,25đ)
= 2 (0,5đ)
b/ – = – 4 – 2 (0,5đ)
= 4 – – 2 (0,25đ)
= 4 – 3 (0,25đ)
Câu 4: (1đ) Tìm x : = 5
( x – 1 = ( 5 (0,5đ)
( x = 6 hoặc x = – 4 (0,5đ)
Câu 5 (2đ) Cho biểu thức :
a/ A có nghĩa ( a ( 0 , b ( 0 , a3 , b25 (0,5đ)
b/ A = 2 – 2 – = 2 – 2 + (0,5đ)
= 2 – 2 + (0,5đ)
= 4 – a (0,5đ)
Câu 6(1đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.