Đề + ĐAKT chương 1 đại 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề + ĐAKT chương 1 đại 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I Điểm
HỌ VÀ TÊN: ……………………………….
Đề 6
A/ Trắc nghiệm (2,5đ)
I/ Hãy khoanh tròn vào câu đúng (1,5 đ)
1/ Số nào sau đây không phải là số hữu tỉ :
A :0,5 B :1,2(3) C : D :
2/ Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ hai được:
A: 79,39 B: 79,38 C: 79,382 D: 79,383
3/ Tìm hai số x và y biết x : 3 = y : 2 và x – y = 2
A : x = 2, y = 3 B: x = 3, y = 2 C 😡 = 6, y = 4 D: x = 4, y = 6
4/ Nếu = 9 thì x bằng
A: 3 B: 18 C: 81 D: 81
5/ Sắp xếp từ lớn đến nhỏ: a = – 3,2 ; b = 7,4 ; c = 1 ; d = 0
A: b > a > d > c B: b > c > d > a C: b > c > a > d D: b > a > c > d
6/ Kết quả của phép tính 36:33 là
A: 32 B: 33 C: 39 D: 318
II/ Đánh dấu X vào ô thích hợp(1 đ)

Khẳng định
Đúng
Sai

1, Số nguyên âm không phải là số thực

2, /-0,25/ = 0,25

3, Từ ta có thể suy ra a.c = b.d

4,

B/ Tự luận: (7đ)
Câu 1: (2đ) Thực hiện phép tính
a) b) c) d)
Câu 2: (1,5đ) Ba tấm vải có chiều dài tổng cộng là 145m. Nếu cắt tấm thứ nhất đi , tấm thứ hai đi , tấm thứ ba đi chiều dài mỗi tấm thì chiều dài còn lại của 3 tấm bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm lúc đầu.
Câu 3: (1,5đ) Tìm x biết:
a) : x = :(-0,3)
b) (x – 3)(x + 4) > 0
Câu 4: (1,5đ) Tìm x, y, z biết: ; và x – y = -12
Câu 5: (1đ) Tìm các số nguyên n sao cho biểu thức P = là số nguyên.
Đáp án và thang điểm: (Đề 6)
A/Trắc ngiệm:
I/ câu đúng 0,25 đ
1 – C; 2 – B; 3 – C; 4 – D; 5 – B; 6 – B
II/ mỗi câu cho 0,25 đ: 1 – S; 2 – Đ ; 3 – S; 4 – S
B/ Tự luận:
Câu 1
Đáp án
Điểm

1a

0,5đ

1b

0,5đ

1c

0,5đ

1d

0,5đ

Câu 2: Gọi chiều dài 3 tấm vải trước khi cắt lần lượt là x, y, z (m); x, y, z >0.
Sau khi cắt tấm thứ nhất còn x (m), tấm thứ hai còn y (m), tấm thứ ba còn z (m). Theo đề bài ta có: x = y = z và x + y + z = 145.
Suy ra:
Vậy x = 5.12 = 60 (m); y = 5.9 = 45 (m); z = 5.8 = 40 (m).
Trả lời: Chiều dài 3 tấm vải trước khi cắt là 60m, 45m, 40m. (1,5đ)
Câu 3: a) x = = (0.75đ)
Vì x – 3 0 x – 3 > 0 hoặc x + 4 < 0
x > 3 hoặc x < –4 (0.)
Câu 4: Từ và ta được do đó (0.5đ)
Aùp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:
Vậy: x = 18; y =30 ; z = 70 (1đ)
Câu 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.