Đề + ĐAKT 1 tiêt toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề + ĐAKT 1 tiêt toán 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………… Kiểm tra: Số học (Thời gian: 45’)
Lớp: 6
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Đề 3:
Câu 1: (2đ) Điền số thích hợp vào ô trống.(1đ)
a) b) c)

Câu 2 : (0,5đ) Số nghịch đảo của 1/7 là:
A. B. 1 C. 7 D. -7
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng.
Câu 3 : (1,5đ) Rút gọn các phân số sau:
; ;
Câu 4 : (1,5đ) Tìm x biết:
a) x.
b)
c) x : 3=
Câu 5: (1,5đ) Tính giá trị biểu thức.
A =
B =
C =
Câu 6: (2đ) Tìm x nguyên để các biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất:
a)
b)
Câu 7: (1đ) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số A = có giá trị là số nguyên.
C – BIỂU CHẤM :
Câu 1: (2đ) Điền số thích hợp vào ô trống.

a) 15 b) -18 c) -4; -12; 28.

Câu 2 : (0,5đ) Số nghịch đảo của 1/7 là: C. 7

Câu 3 : (1,5đ) Rút gọn các phân bố sau:
= ; = ; =
Câu 4 : (1,5đ) Tìm x biết:
a) x. x =
b) x =
c) x : 3= x =
Câu 5: (1,5đ) Tính giá trị biểu thức.
A = = 2
B = =
C = =
Câu 6: (2đ) Tìm x nguyên để các biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất:
a) GTNNA = 2008 khi x = 1
b) GTNNC = -5 khi x = 1
Câu 7: (1đ) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số A = có giá trị là số nguyên.
ĐS: n -4; 0; 2; 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.