ĐỀ ĐẠI SỐ 8 (CẢ NĂM) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ ĐẠI SỐ 8 (CẢ NĂM), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS …………….
Lớp: 8…….. KIỂM TRA MỘT TIẾT
Họ và tên:……………………… Môn: Đại Số
Điểm:
Lời phê của giáo viên:

I Trắc ngiệm khách quan: (4 điểm)
Bài 1: (2đ). Chọn đa thức thích hợp điền vào chổ trống (…) trong đẳng thức dưới đây

a) ……… 3 b) 2(x-y) 2×2 – 2y2
x2 – 16 x +4 3 ………
A/ 3(x + 4) A/ x – y
B/ x + 4 B/ 3(x + y)
C/ 3 (x – 4) C/ 3(x – y)
Bài 2: (2 đ). Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước Các điều kiện thích hợp của các phân thức sau:

a) 5x + 5 b) x + 1
2×2 + 2x 6×2 – 3x
A/ x 0, x -1 A/ x 0, x – 1/2
B/ x 0, x 1 B/ x 0 , x 1/2
C/ x -1 C/ x 0
D/ x 0 D/ x 1/2
II. Phần tự luận:
Bài 1: (3,5đ). Thực hiện phép tính

2xy x – y x + y y
x2 – y2 2x + 2y 2x y – x
Bài 3: (3,5 đ). Cho phân thức:

3×2 + 3x
(x + 1)(2x – 6)
a) Tìm điều kiện của x để giá trị phân thức xác định
b) Tính giá trị x để giá trị phân thức bằng 0 bằng 1

Hỏi và đáp