ĐỀ ĐẠI Số 6 (cả năm) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ ĐẠI Số 6 (cả năm), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS ………. KIỂM TRA CHƯƠNG II
Họ và tên: ………………….. Môn: Số học.
Lớp: 6…… Thời gian: 45 phút.

A. Trắc nghiệm khách quan:
I. Mỗi bài sau đây có các câu trả lời A,B,C,D. Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: (5đ)

Câu 1: Số 0 là:
A. Số nguyên âm. B. Số nguyên dương.
C. Vừa là số nguyên âm vừa là số nguyên dương.
D. Không phải là số nguyên âm cũng không phải là số nguyên dương.

Câu 2: bằng:
A. -100. B. -170. C. 170. D. 100.

Câu 3: Cho (-10) (-3) + (-8). dấu thích hợp ở ô vuông là:
A. “” C. “” D. “”

Câu 4: Cho: x – (-16) = 20, x là số nào?
A. 4 B. 36. C. -4. D. -36.

Câu 5: (-3) . (-5)2 bằng:
A. 75. B. 225. C. -30. D. -75.

B. Phần tự luận:

II. Tính một chách hợp lý: (2,5đ)
a) 15 . 17 – 3 . 5 . 7. b) 48 – 6(15+8).
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
III. Tìm số nguyên x biết: (2,5đ)
a) 2x – 12 = 16. b) 3x + 30 = 6.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.