de dai hoc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de dai hoc, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: ở tằm gen A – tạo trứng màu sẫm trội hoàn toàn so với a – tạo trứng màu trắng. Các gen này chỉ có trên X không có trên Y. Dùng ngài đực và ngài cái có kiểu gen như thế nào để chọn đợc toàn tằm đực ở thế hệ sau từ giai đoạn trứng?
A. Xa Xa x XAY B. XAXa x XaY
C. XAXa x XaY D. XAXA x XaY
Câu 2: Trong 1 tế bào sinh dưỡng ở đỉnh sinh trưởng của cây, sau khi các NST đã nhân đôi, thoi vô sắc không hình thành, hậu quả có thể tạo ra đột biến dạng nào?
A. Thể khảm B. Thể tứ bội 4n
C. Thể đa bội D. Thể dị đa bội
Câu 3: Nhân tố nào ảnh hưởng ít nhất tới cân bằng Hacđi – Vanbec?
A. phiêu bạt gen B. nhập c C. giao phối không tự do D. đột biến
Câu 4: Vì sao phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu quả với vi sinh vật?
A. Vì vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh nên dễ phân lập được các dòng đột biến
B. Vì vi sinh vật rất mẫn cảm với tác nhân đột biến
C. Vì việc xử lí vi sinh vật không tốn nhiều công sức và thời gian
D. Vì vi sinh vật dễ dàng đối với việc xử lí các tác nhân gây đột biến
Câu 5: Một quần thể tự phối có thành phần kiểu gen: 0,5 AA : 0,5 Aa. Sau 3 thế hệ tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể là:
A. AA : Aa : aa B. 0,5 AA : 0,5 Aa
C. AA : Aa : aa D. AA : Aa : aa
Câu 6: Dạng đột biến gen nào sau đây khó có cơ hội biểu hiện kiểu hình nhất?
A. Đột biến gen lặn ở giai đoạn tiền phôi B. Đột biến gen lặn khi tạo giao tử
C. Đột biến gen lặn ở tế bào sinh dỡng D. Đột biến gen lặn xảy ra trong nguyên phân
Câu 7: Nguyên nhân nào trong số các nguyên nhân sau đây thường làm 1 thể đột biến giảm khả năng sinh sản?
A. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit B. Đột biến lặp đoạn NST
C. Do đột biến chuyển đoạn NST D. Do trao đổi chéo
Câu 8: Cơ quan thoái hóa ở nguòi chứng minh được điều gì?
A. Loài người đã được tiến hóa từ loài thú đang sinh sống
B. Loài người và các loài thú hiện nay đều có chung 1 nguồn gốc
C. Cơ quan nào ở người không được sử dụng thì cơ quan đó sẽ tiêu biến
D. Cơ quan thoái hóa xuất hiện là do sự phát triển không bình thường của phôi
Câu 9: Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật có rất nhiều loài bị tuyệt chủng. Nguyên nhân chủ yếu làm cho các loài bị tiêu diệt hàng loạt là:
A. Có sự thay đổi lớn về khí hậu và địa chất
B. Có sự thay đổi lớn về nguồn gốc thức ăn và nơi ở
C. Có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các loài với nhau
D. Loài xuất hiện sau đã tuyệt diệt Mọi loài xuất hiện trước
Câu 10: Trong quá trình tiến hóa, sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể có vai trò:
A. Đảm b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.