de dai chuong 3 co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về de dai chuong 3 co ma tran, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HOÀI TÂN
Họ và tên : TRẦN THANH QUANG
Lớp : …………
KIỂM TRA CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 9
THỜI GIAN : 45 PHÚT
Ngày kiểm tra : / / 2008

Điểm :

Lời phê của thầy (cô):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ SỐ 01
I/. TRẮC NGHIỆM : (4đ)
Câu 1) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả mà em cho là đúng nhất
a) Hai bán kính OA , OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm số đo của cung lớn là:
A. 800 B. 1600 C. 2800 D. Một kết quả khác
b) Từ điểm A trên đường tròn (O) đặt liên tiếp các cung AB, BC, CD lần lượt có số đo 300, 800, 900. AC cắt BD tại I (hình 1)
Số đo của góc là :
A. 300
B. 600
C. 900
D. 1200

c) Diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung 750 bằng :
A. B. C. D.
d) Bán kính hình tròn là bao nhiêu nếu diện tích của hình tròn đó là 36(cm2)
A. 6cm B. 4cm C. 3cm D. 5cm
Câu 2) Điền Những cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) để được khẳng định đúng
Với hai cung nhỏ trong một đường tròn, cung lớn hơn căng dây ……………………, dây lớn hơn căng cung …………………………………
Trong một đường tròn, đường kính đi qua ……………………………………………… của một cung thì vuông góc với dây căng cung ấy.
Câu 3) Đánh dấu “X” vào ô thích hợp :
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Trong hai đường tròn, hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng số đo.

2
Số đo của góc nội tiếp bằng nữa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

3
Hình thang nội tiếp đường tròn là hình thang cân

4
Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nữa hiệu số đo hai cung bị chắn.

II/. TỰ LUẬN : (6đ)
Cho (ABC vuông tại A và một điểm D nằm giữa A và B. Đường tròn (M) đường kính BD cắt BC tại E. Các đường thẳng CD, AE lần lượt cắt đường tròn tại các điểm thứ hai F, G. Chứng minh rằng :
Các tứ giác ADEC và AFBC nội tiếp được
AC // FG
Tính diện tích hình quạt giới hạn bởi cung nhỏ BE và hai bán kính MB, ME trong đường tròn (M), Biết và DE = 6cm

TRƯỜNG THCS HOÀI TÂN
Họ và tên : TRẦN THANH QUANG
Lớp : …………
KIỂM TRA CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 9
THỜI GIAN : 45 PHÚT
Ngày kiểm tra : / / 2008

Điểm :

Lời phê của thầy (cô):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ SỐ 02
I/. TRẮC NGHIỆM : (4đ)
Câu 1) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả mà em cho là đúng nhất
a) Hai bán kính OA , OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm số đo của cung lớn là:
A. 600 B. 3000 C. 1200 D. Một kết quả khác
b) Từ điểm A trên đường tròn (O) đặt liên tiếp các cung AB, BC, CD lần lượt có số đo 300, 800, 900. BC cắt AD tại I (hình 1)
Số đo của góc là :
A. 300
B. 600
C. 900
D. 1200

c) Diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung 900 bằng :
A. B. C. D.
d) Bán kính hình tròn là bao nhiêu nếu diện tích của hình tròn đó là 25(cm2)
A. 4cm B. 6cm C. 3cm D. 5cm
Câu 2) Điền Những cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) để được khẳng định đúng
Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng ……………………………………………………………………
Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua ………………………………………… của cung căng dây ấy.
Câu 3) Đánh dấu “X” vào ô thích hợp :
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Góc nội tiếp chắn nữa đường tròn có số đo bằng 900

2
Đường kính đi qua trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.