Đề-Đa tự luyện môn toán vào lớp 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề-Đa tự luyện môn toán vào lớp 10, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ TỰ ÔN SỐ 01 Thời gian: 120 phút
ĐỀ BÀI
Câu 1. (3.0 điểm)
Cho biểu thức:
Rút gọn P
Tìm x để P >0.
Tìm x để
Câu 2. (1.0 điểm)
Tìm các số x thõa mãn đồng thời x3+x2-4x-4=0 và (x+1)(x2-2x+2)0; Thời gian thực tế là (t -1) (tuần).
Năng suất dự định là 140/t (tấn/tuần) ; Năng suất thực tế 150/(t-1) (tấn/tuần)
Ta có phương trình:
(loại)
Câu 4:
. ( k là điểm chính giữa của cung AB và )
là hình bình hành.
ĐPCM

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi MA là đường kính hay hay M là điểm chính giữa của cung bé .
Vậy: là điểm chính giữa của cung bé .
cân ( H là điểm chính giữa của cung bé .

………………….Hết…………………
Nguồn: Hocmai.vn

Hỏi và đáp