Đề & ĐA Toán 8 HKI Bình Sơn 2010-2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề & ĐA Toán 8 HKI Bình Sơn 2010-2011, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 -NĂM HỌC 2010-2011
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU MÔN: TOÁN – LỚP 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1. (1,0 điểm)
Phát biểu định lí về đường trung bình của hình thang.
Bài 2. (2,0 điểm)
Thực hiện các phép tính sau:
a) (x – 7).(x + 5)
b) (6×4 – 3×3 + x2) : 3×2
Bài 3. (1,0 điểm)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 – 4×2 + 4x
b) xy + y2 – x – y
Bài 4. (2,0 điểm)
Cho biểu thức:
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức P được xác định.
b) Rút gọn biểu thức P.
Bài 5. (3,0 điểm)
Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.
a) Tứ giác MNPQ là hình gì?
b) Để tứ giác MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có thêm điều kiện gì?
c) Cho AC = 6 cm, BD = 8 cm .Hãy tính diện tích tứ giác MNPQ.
Bài 6. (1,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = 7x – x2

——————————————————————————————

Ghi chú: Người coi kiểm tra không phải giải thích gì thêm.

PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 1
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU NĂM HỌC: 2010-2011
Môn: Toán – Lớp 8

Bài 1. (1,0 điểm)
Đường trung bình của hình thang thì song song với cạnh đáy và bằng nửa tổng hai đáy. (1,0 điểm)

Bài 2. (2,0 điểm)
a) (x – 7).(x + 5) = x2 + 5x – 7x – 35 = x2 – 2x – 35 (1,0 điểm)
b) (6×4 – 3×3 +x2) : 3×2 = 2×2 – x + (1,0 điểm)
Bài 3. (1,0 điểm)
a) x3 – 4×2 + 4x = x(x2 – 4x + 4) = x(x – 2)2 (0,5 điểm)
b) xy + y2 – x – y = y(x + y) – (x + y) = (x + y)(y – 1) (0,5 điểm)
Bài 4. (2,0 điểm)
a) Điều kiện: (0,5 điểm)
b)
(1,5 điểm)
Bài 5. (3,0 điểm)
Vẽ hình đúng. (0,5 điểm)

a) Tứ giác MNPQ là hình chữ nhật. (0,5 điểm)
b) Để tứ giác MNPQ là hình vuông
Vậy tứ giác ABCD cần có điều kiện hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác MNPQ là hình vuông. (1,0 điểm)
c) Ta có MNAC= 6 = 3 cm và QMBD8 = 4 cm
Vậy diện tích của hình chữ nhật MNPQ là:
(1,0 điểm)
Bài 6. (1,0 điểm)

Vậy A đạt giá trị lớn nhất bằng (1,0 điểm)
——————————————————————————————
*Ghi chú:
– HS giải bằng Các cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa;
– Tổng điểm của toàn bài làm tròn đến 0,5 điểm (Ví dụ: 8,25 điểm làm tròn thành 8,5 điểm; 8,75 điểm làm tròn thành 9,0 điểm …)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.