Đề + ĐA KT tiết 93 Số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề + ĐA KT tiết 93 Số học 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………… Kiểm tra: Số học (Thời gian: 45’)
Lớp: 6
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Đề 3:
Câu 1: (2đ) Điền số thích hợp vào ô trống.(1đ)
a) b) c)

Câu 2 : (0,5đ) Số nghịch đảo của 1/7 là:
A. B. 1 C. 7 D. -7
Câu 3 : (1,5đ) Rút gọn các phân số sau:
; ;
Câu 4 : (2đ) Tìm x biết:
a) x.
b)
c) x : 3 =
d)
Câu 5: (1,5đ) Tính giá trị biểu thức.
A =
B =
C =
Câu 6: (1,5đ) Tính giá trị các biểu thức sau hợp lí:
A =
C =
Câu 7: (1đ) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số A = có giá trị là số nguyên.
C – BIỂU CHẤM :
Câu 1: (2đ) Điền số thích hợp vào ô trống.

a) 15 b) -18 c) -4; -12; 28.

Câu 2 : (0,5đ) Số nghịch đảo của 1/7 là: C. 7

Câu 3 : (1,5đ) Rút gọn các phân bố sau:
= ; = ; =
Câu 4 : (2đ) Tìm x biết:
a) x. x =
b) x =
c) x : 3 = x =
d) x = 14
Câu 5: (1,5đ) Tính giá trị biểu thức.
A = = 2
B = =
C = =
Câu 6: (1,5đ) Tính giá trị các biểu thức sau hợp lí:
A = =
A =
C =
C =
C =
C =
C = 0
Câu 7: (1đ) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số A = có giá trị là số nguyên.
ĐS: n -4; 0; 2; 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.