Đề + ĐA KT cuối năm toán 9 (XD ngân hàng đề) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề + ĐA KT cuối năm toán 9 (XD ngân hàng đề), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Mã ký hiệu
Đ01T- 17 – KTCNL9

Kì thi cả năm lớp 9
Năm học 2016 – 2017
Môn thi: Toán 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề bài gồm 02 trang; 20 câu trắc nghiệm, 4 bài tập tự luận)

I/ Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Giá trị của biểu thức
A) 2 – 2
B) 2
C) 2
D) 0

Câu 2: Nghiệm của hệ phương trình là:
A) (1; 2)
B) (2; 1)
C) (2; -1)
D) (-2; 1)

Câu 3: Với giá trị nào của m thì phương trình x2 – 4x + m = 0 có nghiệm kép
A) m = 4
B) m = – 1
C) m = 1
D) m = – 4

Câu 4: Cho đường tròn (O; 3 cm) và đường thẳng (a) có khoảng cách đến O là d. Điều kiện để (O) và (d) có điểm chung là:
A) d = 3 cm
B) d >3 cm
C) d ≤ 3 cm
D) d ≥ 3 cm

Câu 5: Tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm; AC = 4 cm thì độ dài đường cao AH là:
A) 5 cm
B) 2 cm
C) 2,6 cm
D) 2,4 cm

Câu 6: Quay tam giác ABC vuông tại A có AC = 10 cm; BC = 50 cm quanh cạnh AB cố định thì hình tạo thành có diện tích xung quanh là:
A) 1574 cm2
B) 1570 cm2
C) 1670 cm2
D) 1674 cm2

Câu 7: Căn bậc hai số học của một số a không âm là số x sao cho
A) x2 = a
B) x = a2
C) x – a = 0
D) x2 = a và x ( 0

Câu 8: Biết thì x bằng:
A)
B) 0
C) 2
D) – 2

Câu 9: Tính có kết quả:
A)
B)
C)
D)

Câu 10: Với giá trị nào của x thì căn thức có nghĩa:
A)
B)
C)
D) x = 3

Câu 11: Hai đường tròn có thể có nhiều nhất mấy điểm chung:
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

Câu 12: Sau khi trục căn thức ở mẫu của biểu thức: ta được kết quả là:
A)
B)
C)
D)

Câu 13: Tiếp tuyến của đường tròn (O; 5cm) tại tiếp điểm A thì OA có độ dài:
A) 5cm
B) < 5cm
C) >5cm
D) Kết quả khác

Câu 14: Điều kiện để biểu thức có giá trị xác định là:
A) x ( 1
B) x >1; x ( 2
C) x >1
D) x ( 1

Câu 15: Giá trị biểu thức: là số:
A) Vô tỷ
B) Hữu tỉ
C) Nguyên
D) Tự nhiên

Câu 16: Rút gọn biểu thức cho kết quả là:
A)
B)

C)
D) Các đáp án đều sai

Câu 17: Tứ giác ABDC nội tiếp được trong một đường tròn thì:
A)
B)

C)
D)

Câu 18: Rút gọn biểu thức P = cho kết quả:
A)
B)
C)
D

Hỏi và đáp