Đề + ĐA KT cộng trừ nhân chia số TN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề + ĐA KT cộng trừ nhân chia số TN, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ TOÁN 6
(Cộng trừ nhân chia số TN)
Thời gian làm bài 60 phút
Họ và tên: ……………………………….. Ngày .…. Tháng ….. Năm 2011
Bài 1: (1đ) Tính nhanh
327 + 515 + 673…………………………………………………………………………
146 + 121 + 54 + 379……………………………………………………………………
8.12.125.5……………………………………………………………………………….
72.125.3…………………………………………………………………………………
Bài 2: (1đ) Tính nhanh
36.19 + 36.81……………………………………………………………………………
13.57 + 87.57……………………………………………………………………………
39.47 – 39.17……………………………………………………………………………
12.53 + 53.172 – 53.84…………………………………………………………………
Bài 3: (1đ) Tính nhẩm bằng cách dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
104.25……………………………………………………………………………………
98.36…………………………………………………………………………………….
38.2002………………………………………………………………………………….
98.1998………………………………………………………………………………….
Bài 4: (1đ) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số
84.50…………………………………………………………………………………….
24.25…………………………………………………………………………………….
15.16.125………………………………………………………………………………..
75.14…………………………………………………………………………………….
Bài 5: (1đ) Tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số khác 0
3000: 125………………………………………………………………………………..
7100: 25…………………………………………………………………………………
5150: 50…………………………………………………………………………………
490: 5……………………………………………………………………………………
Bài 6: (1đ) Tính nhẩm bằng cách dùng tính chất phân phối của phép chia đối với phép cộng và trừ: (a b): c = a: c b: c
169: 13…………………………………………………………………………………..
660: 15…………………………………………………………………………………..
91: 13……………………………………………………………………………………
570: 15…………………………………………………………………………………..
Bài 7: (2đ) Tính
10 + 11 + 12 + … + 20
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11 + 13 + 15 + … + 25
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 + 8 + 11 + … + 41
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
65 – 63 + 61 – 59 + … + 53 – 51 + 49
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8: (2đ) Tìm số tự nhiên x biết
231 + (312 – x) = 531
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
491 – (x + 83) = 336
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

(7x – 15): 3 = 2
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
12.(x + 37) = 504
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ĐÁP ÁN
Bài 1: (1đ) Tính nhanh
327 + 515 + 673 = (327 + 673) + 515 = 1000 + 515 = 1515
146 + 121 + 54 + 379 = (146 + 54) + (121 + 379) = 200 + 500 = 700
8.12.125.5 = (8.125).(12.5) = 1000.60 = 60000
72.125.3 = 9.8.125.3 = (9.3).(8.125) = 27.1000 =27000

Bài 2: (1đ) Tính nhanh
36.19 + 36.81 = 36.(19 + 81) = 36.100 = 3600
13.57 + 87.57 = 57.(13 + 87) = 57.100 = 5700
39.47 – 39.17 = 39.(47 – 17) = 39.30 = 1170
12.53 + 53.172 – 53.84 = 53.(12 + 172 – 84) = 53.100 = 5300

Bài 3: (1đ) Tính nhẩm bằng cách dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
104.25 = (100 + 4).25 = 100.25 + 4.25 = 2500 + 100 = 2600
98.36 = (100 – 2).36 = 100.36 – 2.36 = 3600 – 72 = 3528
38.2002 = 38.(2000 + 2) = 38.2000 + 38.2 = 76000 + 76 = 76076
98.1998 = 98.(2000 – 2) = 98.2000 – 98.2 = 196000 – 196 = 195804

Bài 4: (1đ) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số
84.50 = (84: 2).(50.2) = 42.100 = 4200
24.25 = (24: 4).(25.4) = 6.100 = 600
15.16.125 = 15.2.8.125 = (15.2).(8.125) = 30.1000 = 30000
75.14 = (75.2).(14: 2) = 150.7 = 1050

Bài 5: (1đ) Tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số khác 0
3000: 125 = (3000.8): (125.8) = 24000: 1000 = 24
7100: 25 = (7100.4): (25.4) = 28400: 100 = 284
5150: 50 = (5150.2): (50.2) = 10300:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.