Đề + ĐA KT chương I Đại 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề + ĐA KT chương I Đại 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên: ……………………………………………………………………………
Lớp:
Kiểm tra chương i
Môn: Đại số 9

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:
a) Cho biểu thức: M =
Điền điều kiện xác định của biểu thức M là:
A. x > 0 B. x ( 0 và x ( 4 C. x ( 0.
b) Giá trị của biểu thức:
bằng:
A. 4 B. -2 C. 0.
Bài 2: Tìm x biết:
a)
b) = 5.
Bài 3: Thực hiện phép tính:
a)
b) với a ( 0 ; b ( 0 ; a ( b.

B. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
Bài 1 (3 điểm):
Bài
Nội dung
Điểm

1
a) B. x ( 0 ; x ( 4.

b) A. 4.

1,5điểm

1,5điểm

2
a) ĐKXĐ x ≥ 3,5
( 2x – 7 = 9 (2x = 16 ( x = 8 (TMĐK)
b) = 5
( |2x + 3| = 5 nếu
* 2x + 3 = 5 * 2x + 3 = – 5 nếu
( 2x = 2 ( 2x = – 8
( x = 1 (TM) ( x = – 4 (TM)
Vậy phương trình có hai nghiệm là:
x1 = 1 ; x2 = – 4.

1điểm

1điểm

1điểm

3
a)
=
=
=
=
b) với a ( 0 ; b ( 0 ; a ( b.
=
=
=
= . (a ( 0 ; b ( 0 ; a ( b).

2điểm

2điểm

Hỏi và đáp