De DA KT chuong 3 Hinh 7.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về De DA KT chuong 3 Hinh 7.doc, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 45 phút
Môn: Hình 7
Ngày .…. Tháng ….. Năm 2012
Họ và tên: ……………………………….. Lớp 7..
Điểm
Lời phê của thầy giáo

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 Đ) Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng?
Câu 1: Cho tam giác ABC có AB < BC < CA, thế thì:
A. A < C
B. B < 600
C. B = 600
D. C < 600

Câu 2: Cho tam giác cân có độ dài hai cạnh là 4 cm và 9 cm .Chu vi của tam giác cân đó là:
A. 17cm
B. 13cm
C.22cm
D. 8.5cm

Câu 3: Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. I cách đều 3 cạnh của tam giác.
B. I cách đều ba đỉnh của tam giác.

C. I là trọng tâm của tam giác.
D. I là trực tâm của tam giác.

Câu4: Bộ ba số nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A. 5cm, 4cm, 1cm.
B. 9cm, 6cm, 2cm.

C. 3cm, 4cm, 5cm.
D.3cm, 4cm,7cm.

Câu5: Cho các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào là bất đẳng thức tam giác:
A. AB – BC >AC; B. AB + BC > AC; C. AB + AC AB
Câu 6: Cho (MNP vuông tại M, khi đó:
A. MN >NP B. MN > MP C. MP > MN D. NP > MN
PHẦN TỰ LUẬN (7đ )
Câu 7: Cho ABC cân tại A, có AM là đường trung tuyến, BI là đường cao, AM cắt BI tại H, phân giác góc ACH cắt AH tại O.
a) Chứng minh CH AB tại B’.
b) Chứng minh BB’ = IC
c) Chứng minh B’I // BC.
d) Tính góc A B’O = ?
e) Chứng minh B’HB = IHC
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 đ)
Mỗi câu đúng được 0,5 đ
Đề số 2

Câu 1 – D

Câu 2 – C

Câu 3 – A

Câu 4 – C

Câu 5 – B

Câu 6 – D

PHẦN TỰ LUẬN (7 đ)

7
7điểm

a
ABC cân có AM là trung tuyến AM BC
H là trực tâm . Hay CH AB tại B’

b
Xét BB’C và CIB : Có = = 1v ; BC chung ; =
BB’C = CIB (ch-góc nhọn) BB’ = IC

c
c) Ta có: AB’ = AB – BB’
AI = AC – IC mà BB’ = IC (cmt)
AB’ = AI
AB’I cân tại A, ta lại có ABC cân tại A

B’I // BC (2 góc đồng vị bằng nhau)

d
Ta có B’O là đường phân giác = 900 : 2 = 450

e
CM: B’HB = IHC (ch – góc nhọn)

KIỂM TRA CHƯƠNG III

A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
– Kiểm tra đánh giá sự tiếp thu kiến thức, kĩ năng trong chương III.
2. Kỹ năng:
– Đánh giá kĩ năng vẽ hình, trình bày lời giải, chứng minh bất đảng thức về tam giác, vận dụng kiến thức giải bài tập cụ thể.
3. Thái độ:
– Rèn tính cẩn thận, chính xác, kiên trì vượt khó.
B. Nội dung:
I. Ma trận ra đề:

Các cấp độ tư duy

Nội dung kiến thức
Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong
tam giác, đường vuông góc và đường xiên

2
4

Bất đẳng thức tam giác
1
0,5

Tính chất đường trung tuyến trong tam giác

1
2

Hỏi và đáp