Đề & ĐA khảo sát giữa kỳ 2 Toán 8 (PGD Nam Trực 2015 – 2016) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề & ĐA khảo sát giữa kỳ 2 Toán 8 (PGD Nam Trực 2015 – 2016), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Nam Trực

ĐỀ KIỂM TRA GIAI ĐOẠN III NĂM HỌC 2015-2016
MÔN TOÁN 8
( Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1: ( 1.5điểm) Cho biểu thức:

Tìm điều kiện của x để biểu thức M được xác định.
Rút gọn biểu thức.
Tính giá trị của biểu thức tại x = 5

Câu 2: ( 2.5 điểm) Giải các phương trình sau:
4(x – 3) = 3(x + 2).

Câu 3: ( 2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2 km/h.

Câu 4: ( 3.5 điểm) Cho hình thang ABCD ( AB// CD). Gọi giao điểm hai đường chéo AC và BD là O. Biết OA = 4cm; OC = 8 cm; AB = 5 cm.
Tính CD
Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt AB và CD lần lượt tại H , K. Tính diện tích tam giác AOB ? biết OK = 6 cm.
Qua O kẻ đường thẳng song song AB cắt AD và BC lần lượt tại E và F.
Chứng minh rằng : 1/
2/ OE = OF

Câu 5( 0.5 điểm) Giải phương trình:
( 4x – 3)3 + ( 3x – 2)3 = ( 7x – 5) 3.

……..Hết……..

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 8- GIAI ĐOẠN III NĂM HỌC 2015-2016

Câu

Đáp án
Biểu điểm

Câu 1
(1.5 đ)
a. Điều kiện xác định x 4
0.25đ

b. Rút gọn: M =
0.75đ

c. x =5 ( thỏa mãn đk ) thay vào ta có M =
Kết luận: với x = 5 thì biểu thức đã cho có giá trị bằng 1
( chú ý : Nếu không kiểm tra x = 5 TMĐK mà thay ngay trừ 0.25 điểm
0.5đ

Câu 2
(2.5đ)
4( x-3) = 3(x+2)
4x -12 = 3x + 6
4x – 3x = 12+ 6
x = 18
Vậy tập hợp nghiệm của phương trình là : S =

0.25đ

0.25đ

b.

0.25đ

0.25đ

0.25đ

c. ĐKXĐ:

0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

Câu 3:( 2đ)
-Chọn đúng ẩn và đặt điều kiện cho ẩn (0.25đ)
-Biểu thị đúng các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và đại lượng đã biết (0.25đ)
-Lập phương trình đúng (0.5đ)
– Giải đúng phương trình (0.5đ)
-Đối chiếu giá trị của ẩn với điều kiện (0.25đ)
-Kết luận (0.25đ)

Câu 4: ( 3,5 đ)

a. (1 đ)
AOB có AB// CD ( hệ quả định lí Talet) (0.5đ)
(cm) (0.5đ)
b.( 1đ)
OKC có AH//KC ( Hệ quả định lí Talet) (0,25 đ)
(cm) (0.25đ)
OH vuông góc với AB OH là đường cao AOB ( 0,25đ)
diện tích AOB = OH.AB =3.5 =7.5 (cm2) (0.25đ)
c.1 ( 1đ)
ADC có OE//CD ( định lí Talet) (0.25đ)
ACB có OF //AB ( định lí Talet) (0.25đ)
( 0.25đ)
Vậy: (0.25đ)
c.2 ( 0,5 đ)
ADC có OE//CD (1) ( hệ quả định lí Talet)
BCD có OF//CD ( 2) (hệ quả định lí Talet) (0.25đ)
Vì AB//CD (gt) (hệ quả định lí Talet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.