Đề & ĐA HSG Toán 6 năm 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề & ĐA HSG Toán 6 năm 2011-2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁT
TRƯỜNG THCS CÁT HANH
ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN LỚP 6
Năm học: 2009-2010
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi : 25/03/2010

Bài 1: (2 điểm) Tìm x để
a) b)
Bài 2: (1 điểm) Tính A=
Bài 3: (3 điểm) Cho M
M có chia hết cho 12 không ? Vì sao?
Tìm số tự nhiên n biết rằng 2M + 3=3n
Bài 4: (2 điểm) Chia 129 cho một số ta được số dư là 10. Chia 61 cho số đó ta cũng được số dư là 10. Tìm số chia.
Bài 5: (2 điểm) Trên đường thẳng xy xác định điểm O. Vẽ trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy các góc xÔa=400, yÔb=750. Tính số đo của góc kề bù với aÔb.

PHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁT
TRƯỜNG THCS CÁT HANH
ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN LỚP 6
Năm học: 2009-2010
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi : 25/03/2010

Bài 1: (2 điểm) Tìm x để
a) b)
Bài 2: (1 điểm) Tính A=
Bài 3: (3 điểm) Cho M
M có chia hết cho 12 không ? Vì sao?
Tìm số tự nhiên n biết rằng 2M + 3=3n
Bài 4: (2 điểm) Chia 129 cho một số ta được số dư là 10. Chia 61 cho số đó ta cũng được số dư là 10. Tìm số chia.
Bài 5: (2 điểm) Trên đường thẳng xy xác định điểm O. Vẽ trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy các góc xÔa=400, yÔb=750. Tính số đo của góc kề bù với aÔb.
Đáp án và biểu điểm-THCS CÁT HANH

Bài 1: Tìm x để
a)
(1 điểm)

Bài 2: Tính
A=
(1 điểm)
Bài 3: Cho M
M có chia hết cho 12 không ? Vì sao?
Ta có :

Vì nên M có chia hết cho 12. (1,5 điểm).
Tìm số tự nhiên n biết rằng 2M+3=3n
Ta có : 2M=3M-M=3. ()-()

= 3 – 3.
2M+3=3n . Vậy n=101 (1,5 điểm).

Bài 4: Gọi số chia là b, theo đề bài ta có :
129=b.q1 + 10 b.q1=119.1=17.7
61 = b.q2 + 10 b.q2 =51.1=17.3
Vì b>10 và q1 +q2 nên ta chọn b=17. (2 điểm)
Bài 5:

Ta có : (hai góc kề bù)
400 +

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy ta có : nên tia Ob nằm giữa 2 tia Oy và Oa

Số đo góc của góc kề bù với góc (2 điểm).

Hỏi và đáp