Đề & ĐA HKI toán 7 Nam Trực 2017 – 2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Đề & ĐA HKI toán 7 Nam Trực 2017 – 2018, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC
——————–

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

I- Trắc nghiệm: (2.0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Kết quả phép tính là:
A. B. C. D.
Câu 2: Giá trị của biểu thức: là:
– 1,8 B. 1,8 C. 0 D. – 2,2
Câu 3: Nếu các số a, b, c, d khác 0 thoả mãn ad = bc thì tỷ lệ thức nào sau đây không đúng?
A. B. C. D.
Câu 4: Kết quả của phép tính nào sau đây không phải là x12 ?
A. x18 : x6 B. x4 . x3 C. x4 . x8 D.
Câu 5: Kết quả làm tròn số 0,7126 đến chữ số thập phân thứ 3 là:
A. 0,712 B. 0,713 C. 0,716 D. 0,700
Câu 6: Chọn câu trả lời đúng: Cho ABC,xét các góc trong ta có:
A. = 1800 B. C. D.
Câu 7: Cho ba đường thằng a, b, c phân biệt. Biết ac và bc suy ra:
A. a trùng b B. a//b C. a và b cắt nhau D. ab
Câu 8: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:
A. Đường thẳng vuông góc với AB.
B. Đường thẳng đi qua trung điểm của AB.
C. Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB.
D. Đường thẳng cắt đoạn thẳng AB
II- Tự luận: (8.0 điểm)
Bài 1 (1 điểm): Thực hiện phép tính
a) A = b) B =
Bài 2 (1,25 điểm): Tìm x biết:
a) b)
Bài 3 (1,75 điểm):
a) Tìm 3 số a, b, c biết a, b, c tỷ lệ nghịch với 2; 3; 4 theo thứ tự và a + b – c = 21
b) Các cạnh x, y, z của một tam giác tỷ lệ với 2; 4; 5. Tìm độ dài các cạnh của tam giác đó biết tổng độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất hơn độ dài cạnh còn lại là 20cm.
Bài 4 (3,5 điểm): Cho ABC có cạnh AB = AC, M là trung điểm của BC.
a) Chứng minh ABM = ACM.
b) Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh AC = BD.
c) Chứng minh AB // CD
d) Trên nửa mặt phẳng bờ là AC không chứa điểm B, vẽ tia Ax // BC lấy điểm I Ax sao cho AI = BC. Chứng minh 3 điểm D, C, I thẳng hàng.
Bài 5 (0,5 điểm): Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
A =
——————Hết————————–
PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC
——————–
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TOÁN LỚP 7

I- Trắc nghiệm: (2.0 điểm) Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
B
D
B
B
C
B
C

II- Tự luận: (8.0 điểm)
Bài 1(1điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.
a) A =
A =

A =
0,25đ

A =
0,25đ

b) B =
Mỗi ý đúng cho
0,25đ

B =

Bài 2:(( 1,25 điểm)
Câu a: 0,75đ

0,25đ

x + 1 = 3 hoặc x + 1 = -3
x = 2 hoặc x = – 4
0,25đ

Vậy x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.