Đề + ĐA HKI hóa 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề + ĐA HKI hóa 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên………………………………………………………………..
Lớp 8…..
Kiểm tra học kì i
Môn: hóa học

Điểm Nhận xét của thầy

Đề bài
Bài 1: Chọn đáp án đúng:
1. Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Hợp chất dược tạo nên từ hai nguyên tố trở lên.
B. Chất được chia làm hai loại là đơn chất và hợp chất.
C. Hạt hợp thành đơn chất kim loại là phân tử.
D. Hợp chất có phân tử gồm Những nguyên tử khác loại liên kết với nhau.
2. Hiện tượng hóa học là hiện tượng:
A. Có sự biến đổi chất.
C. Có sự biến đổi hình dạng.

B. Có sự biến đổi về trạng thái.
D. Có sự thay đổi nhiệt độ.

3. Công thức hóa học nào đúng cho hợp chất gồm S(IV) và O
A. SO2
B. S2O6
C. SO3
D. SO6

4. Trong phản ứng hóa học khối lượng được bảo toàn vì:
A. Phân tử được bảo toàn
C. Số nguyên tử được bảo toàn

B. Chất được bảo toàn
D. Nguyên tố được bảo toàn

5. Tỉ khối của khí Metan (CH4) đối với khí Oxi là:
A. 1
B. 0,5
C. 0,75
D. 1,25

6. Trong hợp chất Fe2(SO4)3 thì sắt có thành phần về khối lượng là:
A. 28%
B. 36,84%
C. 73,68%
D. 14%

Bài 2: Hoàn thành các phương trình hóa học:
a/ Zn + O2 ZnO
……………………………………………………………………………………. …………………………………………
b/ Al(OH)3 Al2O3 + H2O
……………………………………………………………………………………. …………………………………………
c/ Mg + HCl MgCl2 + H2
……………………………………………………………………………………. …………………………………………
d/ KOH + H2SO4 K2SO4 + H2O
……………………………………………………………………………………. …………………………………………
e/ C3H6 + O2 CO2 + H2O
……………………………………………………………………………………. …………………………………………
g/ Fe3O4 + CO Fe + CO2
……………………………………………………………………………………. …………………………………………
Bài 3: Một hợp chất có khối lượng mol phân tử là 80 gam và có thành phần gồm 80% Cu và 20% O về khối lượng
a/ Lập công thức hóa học của hợp chất?
b/ Cho 16 gam hợp chất tác dụng hết với axit Clohiđric (HCl). Hãy tính số gam axit cần dùng (biết sản phẩm của phản ứng là muối Đồng (II) Clorua (CuCl2) và nước).
Bài 4: Phân hủy a gam nước thì thu được 0,672 lít hỗn hợp gồm khí Oxi và khí Hiđrô (đo ở đktc). Hãy tính a?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.