Đề, Đ/án thi HK1 môn Toán Lớp 9. – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề, Đ/án thi HK1 môn Toán Lớp 9., nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS …………………
……………………………………….
………………………………………..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: ………………………..
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Phòng: …………
SBD: …………..

GT1: …………..
GT2: ………….

Mã phách: ……..

ĐIỂM
CHỮ KÝ
Mã phách ghi lại

Bằng số
Bằng chữ
Giám khảo 1
Giám khảo 2

ĐỀ I
A/ TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm)
Bài 1: (4.0 điểm)
Khoanh tròn chữ cái A; B; C; D đứng trước câu trả lời đúng nhất
1/ Nếu thì bằng:
A. 4 B. 16 C. 2 D. 256
2/ Điều kiện để biểu thức có nghĩa là:
A. B. C. và D.
3/ Giá trị của biểu thức bằng:
A. B. C. D.
4/ Kết quả của phép tính: là:
A. B. C. 9 D. 18
5/ Đồ thị hàm số: đi qua điểm nào trong các điểm sau đây:
A. B. C. D.
6/ Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số đồng biến với mọi số thực x
A. B. C. D.
7/ Để đồ thị hàm số: song song với đường thẳng thì:
A. B. C. hoặc D. và
8/ Cho hệ phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D.
9/ Cho có và đường cao AH. Biết . Khi đó độ dài CH bằng:
A. cm B. cm C. cm D. cm
10/ Cho có ; biết . Khi đó độ dài đường cao PK bằng:
A. cm B. cm C. cm D. 12 cm

11/ Cho có . Khi đó bằng:
A. B. C. D.
12/ Cho có . Khi đó RQ bằng:
A. 9 cm B. 49 cm C. cm D. cm
13/ Cho hai góc nhọn và , thỏa . Kết luận nào không đúng?
A. B. C. D.
14/ Cho đường tròn, đường thẳng a cách O một khoảng cm. Số giao điểm của a và (O) là:
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
15/ Cho hai đường tròn và ; Vị trí tương đối của hai đường tròn là:
A. Tiếp xúc ngoài. B. Ngoài nhau C. Đựng nhau. D. Tiếp xúc trong.
16/ Cho và dây AB cách O một khoảng . Độ dài dây AB là:
A. 5cm B. 10cm C. 25cm D. 24 cm
Bài 2: (1.0 điểm)
Điền vào chỗ trống để hoàn thành các khẳng định sau:
1/ Căn bậc hai của 0,36 là …………………………………………………………………………
2/ Hai đường thẳng và cắt nhau tại điểm A(…;…..)
3/ Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là ……………………………………………
4/ Trong một đường tròn dây nào …………………tâm hơn thì lớn hơn
B/ TỰ LUẬN: (5.0 điểm)
Bài 1: (1.0đ) Thực hiện phép tính:
Bài 2: (1.5đ) Cho hàm số bậc nhất:
a/ Xác định a và b để hàm số có đồ thị song song với đường thẳng và đi qua điểm
b/ Vẽ đồ thị hàm số y = – 2x + 3
Bài 3: (2.0đ) Cho hai đường tròn và ; tiếp xúc ngoài tại A. BC là tiếp tuyến chung ngoài (). Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với OO’ cắt BC tại K.
a/ Chứng minh rằng
b/ Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính OO’.
Bài 4: (0.5đ) Cho số thực

Hỏi và đáp