ĐỀ Đ.ÁN KSCL ĐẦU NĂM TOÁN 9(12- 13) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ Đ.ÁN KSCL ĐẦU NĂM TOÁN 9(12- 13), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÙ MỸ
Trường THCS Mỹ Quang
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐÀU NĂM 2012-2013
MÔN: TOÁN 8
Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian phát đề )

A. ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (5điểm)
.1) Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất ghi vào giấy làm bài (4điểm)
Câu 1. Cặp phương trình tương đương là :
A. 2x – 3 = x + 1 và x + 4 = 1 – x B. x – 6 = 6 – x và x + 3 = x – 5
C. 4x – 1 = 3x + 2 và 5x – 5 = 4x – 2 D. 5 – 2x = x + 1 và 2x – 7 = x + 6
Câu 2. Phương trình = x có tập hợp nghiệm là:
A. S = B. S = C. S = D. S =
Câu 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. ; B. ; C. x2 + 3x = 0; D. 0x + 1 = 0.
Câu 4. Giá trị của m để phương trình x + m = 0 có nghiệm x = 4 là:
A. m = -4 B. m = 4 C. m = -2 D. m = 2

Câu 5. Hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào: /////////////////// A. B. C. D.
Câu 6. Cho x y thì
A. -3x – 3y B. -2x -2y C. 3x + 1 3y + 1 D. 5 – 3x -3y + 5
Câu 7. Bất phương trình -2x + 2 10 có tập nghiệm là:
A. S = B. S = C. S = D. S =

Câu 8. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB = 18 dm và CD = 12 cm là :
A. B. C. 15 D. 5
Câu 9. Cho ABC có MAB và AM =AB, vẽ MN//BC, NAC .Biết MN = 2cm, thì BC bằng:
A. 6cm B. 4cm C. 8cm D. 10cm
Câu 10. Cho theo tỉ số đồng dạng k thì tỉ số là:
A. 3k B. k2 C. k D. k
Câu 11. Cho ABC có AB = 5cm , AC = 6cm, đường phân giác AD, khi đó ta có :
A. B. C. D.

Câu 12 . Thể tích của hình chóp đều là :
A. V = Sh B. V = Sh C. V = D. V = 2Sh
Câu 13 Một bể bơi hình hộp chữ nhật dài 12m; rộng 4,5m; chiều cao của nước trong bể 1,5m. Khi đó thể tích nước trong bể là:
A. 12m3 B. 45m3 C. 90m3 D. 81m3

Câu 14 Cho hình lăng trụ đứng với các kính thước như hình vẽ. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đó là:
A. 60cm2 B. 36cm2 C. 40cm2 D. 72cm2

Câu 15. Một hình lập phương có :
A. 8 mặt hình vuông , 6 đỉnh , 6 cạnh . B. 6 mặt hình vuông, 8 cạnh, 12 đỉnh
C. 6 đỉnh , 8 mặt hình vuông, 12 cạnh. D. 6 mặt hình vuông, 8 đỉnh , 12 cạnh.
Câu 16: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là:
A. Sxq = p.d B. Sxq = 2p.h C. Sxq = ph D. Sxq = a.b.c
I.2: Ghi chữ Đ ( đúng) hoặc chữ S ( Sai ) thích hợp vào sau mỗi câu tương ứng (1 điểm)
TT
Câu
Đúng
Sai

1
Hai tam giác cân có một cặp góc ở đỉnh bằng nhau thì đồng dạng

2
Nếu tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số thì tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k.

Hỏi và đáp