Đề, Đ/án KS HK1 Toán Lớp 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề, Đ/án KS HK1 Toán Lớp 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS …………………
Họ và tên: …………………….
…………………………………
Đề kiểm tra học kì I
Môn : Toán 7
Thời gian : 90 phút không kể giao đề

A.Phần trắc nghiệm (4đ)
Câu 1(1đ)Điền dấu x vào ô trống

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
(-3)2.(-3)5 = 38

2
(-8)3.(-2)2 =( -2)6

3
((0,5)2)3= (0,5)5

4
1210 >1010

Câu 2 ( 1đ)
1)Cho tỉ lệ thức . Tỉ lệ thức nào trong các tỉ lệ thức sau sai :
a) b) c)
2) Câu nào đúng:
a)2 -15 nên
c)
Câu 3 (1đ)
Chọn câu đúng trong các câu sau :
Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
Qua 1 điểm ở ngoài 1 đường thẳng có vô số đường thẳng vuông góc đường thẳng đó.
Hai đường thẳng bị đường thẳng thứ ba cắt thì tạo ra các góc so le trong bằng nhau.
Một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại
Câu 4 (1đ)
Chọn câu trả lời sai :
Hai tam giác vuông có cạnh huyền và 1 góc nhọn bằng nhau thì bằng nhau.
Hai tam giác có hai cạnh và 1 góc bằng nhau từng đôi một thì bằng nhau.
Mỗi tam giác có không quá 2 góc tù.
Tổng các góc ngoài của một tam giác bằng tổng các góc trong của tam giác ấy.
B.Phần tự luận (6đ)
Câu 1 (1đ) Tính nhanh
(-2,5).(-12).(- 4).5
2,9 + 3,5 +(-3,9) + 6,5
Câu 2 ( 2đ) Tìm x biết :
a) 2x – 3 = – 5
b) (x – 1)2 = 4
c)
d
Câu 3 (3đ)
a)Cho tam giác ABC có AB = AC . Trên cạnh BC lấy 2 điểm D , E sao cho BD = CE.
Chứng minh .
b) Cho góc nhọn xAy. Trên tia Ax lấy điểm B, trên tia Ay lấy điểm C sao cho AB = AC . Từ B và C kẻ các tia vuông góc với Ax tại B và Ay tại C chúng cắt nhau tại D.Chứng minh DA là tia phân giác của góc BDC.

Đáp án
Phần trắc nghiệm :
Câu 1 :
1S 2S 3S 4Đ
Câu 2 :
1c 2 a
Câu 3 :
a)Đ b)S c) S d)Đ
Câu 4 :
a)Đ b)S c) S d)Đ
Phần tự luận :
Câu 1 :
(-2,5).(-12).(- 4).5= (-2,5).4 . (-12).5 = (-10).(-60)= 600
2,9 + 3,5 +(-3,9) + 6,5 = (2,9 + (-3,9)) + (3,5 + 6,5) = (-1) + 10 = 9
Câu 2 :
a)2x – 3 = – 5 2x = -2 x = -1
b)(x – 1)2 = 4 x-1= 2 hoặc x – 1 = -2 x = 3 hoặc x = -1
cx2 = 36 x =6 hoặc x = -6
dx -2 = 1 hoặc x- 2 = -1 x = 3 hoặc x = 1
Câu 3 :
a) có hai trường hợp : Mỗi trường hợp 0.75đ

b)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.