ĐỀ, Đ.AN KHẢO SÁT THANG 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ, Đ.AN KHẢO SÁT THANG 2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT YÊN LẠC
Trường THCS Tề Lỗ
Ngày thi: ………………….
ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 2
MÔN: TOÁN 8
Năm học: 2011 – 2012
(Thời gian: 60 phút không kề giao đề)

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Viết vào bài thi chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Trong các phương trình sau đâu là phương trình bậc nhất:
A) 0x+3=3 B) C) D) 2×2+3=9
Câu 2: Phương trình 2y + m = y – 1 nhận y = 3 là nghiệm khi m bằng:
A) 3 B) 4 C) – 4 D) 8
Câu 3: Phương trình (2x – 3)(x + 2) = 0 có tập nghiệm S là:
A) ; -2 B) -2; 3 C) D) – 2
Câu 4: Cho tam giác ABC ,đường thẳng d//BC và cắt AB và AC lần lượt tại M,N tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau :
A) = B) = C) = D) =
Câu 5: x = 1 là nghiệm của phơng trình:
A. 3x +5 = 2x +3 ; B. – 4x -5 = -5x – 6; C. x+1 = 2(x+7). D. 2(x-1) = x-1;
Câu 6: Hai đchéo của một hình thoi có độ dài là a và b thì diện tích của hình thoi là:
A. ab ; B. a+b ; C. ; D. 2ab .
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 7: (3 đ) Giải các phương trình sau:
a) 11 – 2x = x – 1 x2 – 4 – (x-2)(2x-5)=0
b)
Câu 8:(3 điểm) Cho hình thang ABCD (AB//CD ).Gọi giao điểm hai đường chéo AC,BD
là O. Biết OA=4cm, OC=8cm; AB=5cm.
a) Tính DC.Chứng minh OA.OD = OC.OB
b) Qua O kẻ đường thẳng HK vuông góc AB () Tính
c) Qua O kẻ đường thẳng song song với hai đáy, cắt AD,BC lần lượt tại E,F
chứng minh rằng : + =1
Câu 9: (1 điểm ) Giải phương trình sau.
x3 –9×2+19x – 11 = 0

…………..Hết……………

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM – TOÁN 8 (Tháng 2)
I. Trắc nghiệm: (3điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

B
B
A
C
D
C

II. Tự luận: (7điểm)

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 7
(3 đ)
a) 11- 2x = x – 1
3x = 12

x = 4 Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm S = 4
1

b) x2- 4 – (x-2)(2x-5)=0
( (x-2)(x+2) –(x-2)(2x-5)=0
((x-2)(x+2-2x+5)=0
((x-2)(-x+7)=0
( x-2=0 hoặc –x+7=0
1) x-2=0 (x=2
2) –x+7=0 (x=7
Vậy tập nghiệm pt S=2; 7
b) (1)
ĐKXĐ
(1)(

( 2×2-6x=0
(x=0 hoặc x=3(loại)
Vậy pt có nghiệm x=0

0,25

0,75

Câu 8: Vẽ hình đúng cho 0,25đ

0,5

a) Do AB// CD theo hệ quả định lý ta lét ta có

10 cm

0,5

Từ ( =>OA.OD =OC.OB
0,5

b) Tính được =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.