Đề + Đ.A thi thử vào 10 toán Mới nhất – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề + Đ.A thi thử vào 10 toán Mới nhất, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018
MÔN THI: TOÁN
Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm):
Hãy viết vào bài thi chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.

Câu 1: Hàm số y =(1-2m) x + 3 nghịch biến khi
A. B. C. D.
Câu 2: Đường thẳng 3x – 5y = 7 có hệ số góc bằng
A. 3 B. -5 C. D. 0,6
Câu 3: Các số và là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau:
A. B.
C. D.
Câu 4: Trên đường tròn tâm O bán kính 1cm, có bốn điểm A, B, C, D phân biệt thoả mãn AB =BC = CD = DA. Khi đó độ dài cạnh AB là
A. 1cm; B. 2cm. C. cm D. cm
II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 5 (2,5 điểm):
Cho biểu thức A =
Rút gọn A
Tìm giá trị của x để A =
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = A – 9
Câu 6 (1,5điểm): Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc xác định. Nếu tăng vận tốc thêm 20km/h thì thời gian đi sẽ giảm 1 giờ. Nếu vận tốc giảm đi 10km/h thì thời gian đi sẽ tăng 1 giờ. Tính vận tốc và thời gian đi của ô tô.
Câu 7(3,0 điểm): Cho đường tròn (O) và dây BC với . Các tiếp tuyến vẽ tại B và C với đường tròn cắt nhau tại A. M là điểm tuỳ ý trên cung nhỏ BC (trừ B, C). Tiếp tuyến tại M của đường tròn cắt AB, AC lần lượt tại E và F
Tính số đo góc EOF
Gọi I, K lần lượt là giao điểm của BC và OE, OF. Chứng minh tứ giác OIFC nội tiếp và OM, EK, FI cùng đi qua một điểm
Chứng minh EF = 2.KI
Câu 9 (1,0 điểm):
Cho ba số thực dương thỏa mãn .
Chứng minh rằng: .
…………………………… Hết ……………………………
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM
I/ Trắc nghiệm khách quan ( mỗi ý đúng cho 0,5 điểm)
Câu
1
2
3
4

Đáp án
A
D
B
C

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5

II/ Tự luận
Câu
Nội dung
Điểm

5
(2,5 điểm)
ĐKXĐ: x >0, x 1
Rút gọn: A =

Vậy với x >0, x 1
0,25

0,25

0,25

0,25

b) A =

Vậy

0,25

0,25

0,25

c) P = A – 9= – 9= 1 –
Áp dụng BĐT Côsi :
Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi
=>P -5. Vậy MaxP = -5 khi x =

0,25

0,25

0,25

6
(1,5điểm)
Gọi thời gian xe máy đi từ A đến B là t(h) ( t >1)
vận tốc ô tô đi thừ A đến B là v(km/h) (v > 10)
Quãng đường AB là v.t (km)
Sau khi tăng 20km/h thì thời gian giảm 1 giờ nên ta có phương trình
(v+20)(t-1) =vt (1)
Sau khi giảm vận tốc 10km/h thi thời gian tăng thêm 1 giờ nên ta có phương trình:
(v-10)(t+1)=vt (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

Vậy thời gian đi hết quãng đường AB là 3 giờ và vận tốc của người đó là 40km/h

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.