ĐỀ, Đ/A KHẢO SÁT THÁNG 9 (toán 9) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ, Đ/A KHẢO SÁT THÁNG 9 (toán 9), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS TỀ LỖ
Ngày thi: 28/9/2012

ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 9
Môn: Toán 9
Thời gian: 60 phút

I ./ Phần trắc nghiệm ( 2 điểm ):
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng .
Câu 1: Căn bậc hai của 81 là
A. 9 B. – 9 C. D.
Câu 2: bằng :
A. a – b B. b – a C. ( a – b ( D. a – b và – a – b
Câu 3: có nghĩa khi :
A . x B . x ( C. x D. x
Câu 4: bằng
A. 4 B. – 4 C. 8 D. Số – 64 không có căn bậc ba
Câu 5: gía trị x trong (h1) bằng
A. 9 B. 25 C. 225 D. 15

Câu 6: Cho tam giác ABC (Â=900) đường cao AH. Biết góc B=600, (h1)
AH=6cm. Cạnh AC bằng
A. 12 cm B. 6cm C. 3cm D. 3
Câu 7: Kết quả phép tínhta được
A. -1 B. 2 C. 3- D. 1
Câu 8: Cho tam giác ABC (Â=900) biết góc C=300. Khi đó cosB bằng
A. 0,5 B. C. 1 D. 600
II. Phần tự luận ( 8 đ )
Câu 9 Rút gọn biểu thức
a, b, c,
Câu 10 Cho biểu thức
a) Tìm x để Q có nghĩa
Rút gọn biểu thức Q .
Tìm giá trị của x để Q nhận giá trị dương .
Bài 11: Cho tam giác DEF có ED = 7cm; = 400; = 580 . Kẻ đường cao EI của tam giác đó. Hãy tính: (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 1)
Đường cao EI
Cạnh EF
Chứng minh: SDEF = DE.DF. sinD
Câu 12 Cho a >0, b > 0 và. CMR
……………Hết……………..

Đáp án và biểu điểm :
Toán 9
I./ Phần trắc nghiệm : ( 2 đ )
mỗi ý khoanh đúng được 0,25 đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
C
D
B
D
A
D
A

II./ Phần tự luận ( 8 đ )
Câu 9 ( 3đ )


Câu 10 ( 2 đ) :
a) ĐKXĐ x>0; 0,25đ
Rút gọn đúng được 1,25 điểm
a) 1 đ
b) Để Q dương ta phải có : ( vì x >0 nên ) ( x > 4 0,75đ
Câu 11

0,25

a)
EI = ED. SinD = 7.Sin 400 = 4,5 (cm)
0,75

b)
EI = EF.sin580

0,75

c)
Chứng minh: SDEF = DE.DF. sinD

Ta có: SDEF = .EI.DF

Mà: EI = ED. SinD

Vậy: SDEF = DE.DF. sinD
0,75

Câu 12 (0.5đ) a>0, b>0 và. =>a>1, b>1 tồn tại
Ta có 0,25đ
do đó 0,25đ

Hỏi và đáp