Đề cương_Đề KT_Giáo án Toán 7_8LỚP 7ĐỀ KT HKIĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (HH) CHƯƠNG I_ĐỀ1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề cương_Đề KT_Giáo án Toán 7_8LỚP 7ĐỀ KT HKIĐỀ
KIỂM TRA 1 TIẾT (HH) CHƯƠNG I_ĐỀ1
, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………… BÀI KIỂM TRA ( Đề 1)
Lớp:…….. Môn: TOÁN 7
Thời gian: 45’
Điểm

Lời phê của giáo viên

I- TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1 : Cho đường thẳng MN cắt đoạn thăng AB tại I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu:
A/ MNAB B/ I là trung điểm của đoạn thẳng AB.
C/ AB là trung trực của MN D/ MN AB và I là trung điểm của AB.
Câu 2: Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng. Phát biểu nào sai?
A/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP.
B/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP.
C/ Cả hai câu đều sai.
D/ Cả hai câu đề đúng.
Câu 3: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng
Không có điểm chung.
Có ít nhất 1 điểm chung.
Có vô số điểm chung.
Phân biệt.
Câu 4: Ba đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh?
(Không kể các góc bẹt).
A/ 3 B/ 6 C/ 9 D/12
Câu 5: Cho hình vẽ:
Câu nào sai:
Nếu a// b thì:
A/
B/
C/
D/
E/
Câu 6: Số đo góc x bằng bao nhiêu để a song song với b trong hình vẽ sau:
72 0
1080
180
Một đáp số khác

II. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1:(2 điểm)
Cho định lí sau: “ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau”. Điền vào chỗ trống:
GT:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. KL:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: ( 4 điểm )
Xem hình vẽ và cho biết a // b và c a
Đường thẳng c có vuông góc với đường thẳng b không ?
Vì sao ?
Một đường thẳng d cắt hai đường thẳng a và b tại A và B . Cho biết
 1= 1150.
Tính các góc 3 , 2 ; Â 3.
Câu 3: (1 điểm)
Cho hình vẽ:
Biết , ,
Chứng minh: c b

Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm: 1D 2C 3A 4B 5C 6B
II. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: 2điểm
GT: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc đồng vị bằng nhau.
KL: Hai đường thẳng đó song song với nhau.
Bài 2: ( 4 điểm ).
a) Giải thích đúng:
. a // b
. c a
Suy ra: c b (1điểm ).
b)
– Tính đúng góc 3 = 1150 (1 điểm )
– Tính đúng góc 2 = 650 (1 điểm )
– Tính đúng góc Â3 = 1150 (1 điểm )
Câu 3:
Vì a//b (0.5đ)
Mà a c (0,25đ)
Nên b c (0,25đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.