Đề cương toán học kì I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Đề cương toán học kì I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG TOÁN HÌNH

Nguyễn Thành Đạt : Lớp 7B2
Hôm nay ,Ngày 30 / 09 / 2010

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Hai đường thẳng cắt nhau trong các góc tạo thành có 1 góc vuông gọi là hai đường thẳng vuông góc.
Là đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau(một cặp góc đồng vị bằng nhau ) thì a song song với b.
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
a) hai góc so le trong bằng nhau
b) hai góc đồng vị bằng nhau
c) hai góc trong cùng phía bù nhau.
7 – Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
– Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.
– Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
8 Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
9 Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
10 Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.