Đề cương toán 9 – thi thử lần 1 – học kỳ 2 – Hà Nội – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề cương toán 9 – thi thử lần 1 – học kỳ 2 – Hà Nội, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS NEWTON
Năm học 2015-2016

đề cương THI THử LầN 1
môn toán – lớp 9

Đề cương được biên soạn theo cấu trúc của Đề thi tuyển sinh 10 Hà Nội năm 2015

Câu 1. Nội dung bài rút gọn
Bài 1. (HN 2015) Cho hai biểu thức và với , .
Tính giá trị của biểu thức P khi .
Rút gọn biểu thức Q.
Tìm giá trị của để biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 2. Cho biểu thức Q = kq:
a) Rút gọn Q. b) Tính Q biết a = 11:(3 + 2)
Bài 3. Cho biểu thức M = kq:
Rút gọn M. b) Tìm x để M < 0
Bài 4. Cho biểu thức N = ; kq:
a) Rút gọn N. b) Tính N biết x = c) So sánh N với
Bài 5. Cho biểu thức R =
a) Rút gọn R. b) Tìm x Z để R Z
Bài 6. Cho biểu thức E =
a) Rút gọn E. b) Với giá trị nào của x thì E < 1?

Câu 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Bài 1. Một người đi xe máy với vận tốc định. Sau khi đi được 1/3 quãng đường , người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h nên đến B sớm 30 phút. Tính vận tốc dự định biết quãng đường AB dài 150km?
Bài 2. Một tổ phải làm 2340 sản phẩm theo kế hoạch. Trong 6 ngày đầu họ thực hiện đúng kế hoạch . Những ngày còn lại họ làm vượt mức mỗi ngày 10 sản phẩm ,do đó đã hoàn thành sớm 2 ngày . Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm
Bài 3. Một ôtô đi từ A đến B cách nhau 150 km với thời gan qui định . Sau khi đi được 30 phút xe phải dừng lại 20 phút , do đó để đến B đúng giờ xe phải tăng vận tốc thêm 12 km/h . Hãy tính vận tốc qui định
Bài 4. Một công nhân phải làm 72 sản phẩm trong thời gian qui định. Nhưng xí nghiệp lại giao 80 sản phẩm, vì vậy mặc dù người đó mỗi giờ đã làm thêm 1 sản phẩm mà vẫn bị chậm so với qui định 12 phút. Tính năng suất theo qui định ? Biết mỗi giờ người đó làm không quá 20 sản phẩm
Bài 5. Một tàu thuỷ chạy trên khúc sông dài 80 km , cả đi lẫn về mất 8h20phút . Tính vận tốc thực của tàu ? Biết vận tốc của tàu khi xuôi dòng hơn khi ngược dòng là 8 km/h.
Bài 6. Một phòng họp có 360 ghế được xếp thành từng hàng và mỗi hàng có số ghế ngồi bằng nhau. Nhưng do số người đến họp là 400 nên phải kê thêm 1 hàng và mỗi hàng phải kê thêm 1 ghế mới đủ chỗ. Tính xem lúc đầu phòng họp có bao nhiêu hàng ghế và mỗi hàng có bao nhiêu ghế.
Bài 7. Hai tổ cùng làm chung một công việc hoàn thành sau 15 giờ. nếu tổ một làm trong 5 giờ, tổ hai làm trong 3 giờ thì được 30% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi tổ hoàn thành trong bao lâu.
Bài 8. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 2 giờ 55 phút thì đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất cần ít thời gian hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Tính thời gian để mỗi vòi chảy riêng thì đầy bể.
Bài 9. Hai trường

Hỏi và đáp