ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8-HK1-MẠC ĐĨNH CHI-2017-2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8-HK1-MẠC ĐĨNH CHI-2017-2018, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI
TỔ TỰ NHIÊN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 8 – Năm học 2017 – 2018

Bài 1: Rút gọn biểu thức
c.
d.
Bài 2: Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến
b.
Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử
d. g.
e. h.
f. i.
Bài 4: Tìm x, y biết
d. g.
e. h.
f.
Bài 5:
Làm tính chia: ;
Tìm số a để đa thức chia hết cho đa thức
Tìm đa thức f(x), biết rằng f(x) chi cho thì dư 2, f(x) chia cho thì dư 9, f(x) chia cho thì được thương là và còn dư.
Bài 6*:
Cho và . Tính giá trị của các biểu thức
Chứng minh: luôn dương với mọi x; luôn dương với mọi x, y.
Tìm GTLN và GTNN của các biểu thức

Tìm cặp số nguyên (x; y) biết
Tìm số tự nhiên n để là số chính phương, tìm số tự nhiên n để là số chính phương
Chứng minh rằng
Bài 7: Cho biểu thức
Tìm điều kiện xác định và rút gọn A c. Tìm x đề
Tính giá trị của A tại d. Tìm đề
Bài 8: Cho biểu thức
Tìm điều kiện xác định và rút gọn A c. Tìm x để
Tính giá trị của B khi d. Với giá trị nào của x thì
Bài 9: Cho biểu thức
Rút gọn C c. Tìm x để C >0.
Tính giá trị của C khi d. Tìm đề
Bài 10: Cho biểu thức
Rút gọn M
Tính giá trị của M tại x thỏa mãn
Tìm x để
Tìm đề
Bài 11: Cho biểu thức
Rút gọn A.
Tìm giá trị của A biết
Tìm x để biểu thức A đạt GTNN. Tìm GTNN đó.
Bài 12: Cho tam giác ABC cân tại A. Điểm M và điểm I thứ tự là trung điểm của cạnh đáy BC và cạnh bên AC. Gọi K là điểm đối xứng với điểm M qua điểm I
Chứng minh AK // BC
Chứng minh tứ giác ABMK là hình bình hành
Tìm thêm điều kiện của tam giác cân ABC để tứ giác AMCK là hình vuông
Chứng minh rằng nếu AM cố định, B và C di động trên đường thẳng vuông góc với AM tại M sao cho tam giác ABC cân tịa A thì điểm I sẽ di động trên một đường thẳng cố định.
Bài 13: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Gọi D, E lần lượt là điểm đối xứng của P qua M và N.
Tính AP và diện tích tam giác ABC biết AB = 6cm, AC = 8cm
Chứng minh tứ giác AMPN là hình chữ nhật
Chứng minh tứ giác APCE là hình thoi
Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để tứ giác APCE là hình vuông?
Chứng minh AP, BE, CD đồng quy.
Bài 14: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh AC, vẽ điểm D đối xứng với điểm B qua M.
Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành
Gọi H à trung điểm BC, K là trung điểm AD. Tứ giác AHCK là hình gì? Vì sao?
Chứng minh H, M, K thẳng hàng
Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AHCK là hình vuông.
Bài 15: Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ AN và CM cùng vuông góc với BD
Chứng minh DN = BM
Chứng minh tứ giác ANCM là hình bình hành
Gọi K là điểm đối xứng với điểm A qua điểm N. Tứ giác DKCB là hình gì? Vì sao?
Tia AM cắt tia KC tại điểm P. Chứng minh rằng các đường thẳng PN, AC, KM đồng quy.
Bài 16: Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD
Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành. Hỏi tứ giác AMND là hình gì?
Gọi I là giao điểm của AN và DM,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.