đề cương toán 7 hkI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề cương toán 7 hkI, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 – Học kỳ I
Năm học: 2011- 2012

A. ĐẠI SỐ
I. Lý thuyết: 1. Ôn 10 câu hỏi ôn tập chương I sgk/ 46
2. Ôn 4 câu hỏi ôn tập chương II sgk/76
II. Bài tập ( HS xem lại các bài tập đã giải trong SGK, SBT)
* Phần trắc nghiệm.
Câu 1. Chọn câu trả lời đúng :
a/(75)3 bằng : A. 215 B. 715 C. 78 D. 87
b/ thì x bằng
A. 7 B. -3 C.3 D.10
(-0,7)7 : (-0,7)4 bằng : A. (-0,7)8 B. (-0,7)3 C. (-0,7)5 D. (0,7)3
3. Kết quả nào sau đây là đúng ?
a) (20)1 = 2 b) (21)0 = 2 c) (20)1 = 1 d) (2)0 = 2
4. Cho x : thì giá trị của x là: A. B. C. 9 D.
Câu 2 : a/ Nếu x = – 4 thì : A. | x | = 4 B. | x | = 4 C. | x | = – 4 D. Tất cả đều sai
b/ x + = 0 thì x = A. B. C. D.
Câu 3. a/2 bằng : A. -4 B. 16 C. -16 D. 4
b/ = A. 9 B. -9 C. 92 D. kết quả khác
Câu 4. cho =5 . Giá trị của x là: A. 2 B. -8 C. 2 hoặc -8 D. 8
Câu 5. a/ Nếu = 3, thì x2 bằng : A. 27 B. 81 C. 9 D. 3
b/ Nếu = 2 thì x2 bằng : A. 9 ; B. 3 ; C. 81 ; D. 27
Câu 6: a, Từ tỉ lệ thức ( với a, b, c, d khác 0) ta có thể suy ra:

b/ Từ tỉ lệ thức 1,5 : x = 5 : 3 suy ra x bằng :
A. 0,9 B. 0,95 C. 0,15 D. 1,5
Câu 7: Biết và x + y = 15 giá trị của x và y là:
A. x = 5; y = 10 B. x =10; y = 5 C.x =6; y = 9 D.x =9; y = 6
Câu 8. Biết 2a =3b và a=5-b, giá trị của a và b là:
A. a=3; b=2 B. a=2; b=3 C. a=6; b=4 D. a=4; b=6
Câu 9. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 0,2 vậy x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là:
A .2 B .-0,2 C .5 D .
Câu 10. Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 8 thì y = 4. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:
A. 2 B. -2 C. D.
Câu 11. x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nếu x=1.5 thì y=6.Vậy hệ số tỉ lệ là:
A .4 B .9 C. 0,25 D .7,5
Câu 12. Công thức nào sau đây không cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch:
A .2y= B .xy=2 C .y=3x D .
Câu 13. Đồ thị của hàm số y=x đi qua điểm nào sau đây:
A. (1;2) B (-1;) C (;) D
Câu 13. Cho hàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.