Đề cương Toán 12 HK2 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP. HCM

Sau đây Kho_đề_thi Toán 12 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề cương Toán 12 HK2 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP. HCM, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề cương Toán 12 HK2 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP. HCM gồm 53 trang phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm các chủ đề: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, Số phức, Phương pháp tọa độ trong không gian nhằm giúp các em học sinh khối 12 ôn tập chuẩn bị kỳ thi học kỳ 2 Toán 12 và hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia.

GIẢI TÍCH 12 – Chương III. Nguyên hàm – tích phân và ứng dụng
Bài 1. Nguyên hàm
+ Dạng 1. Chứng minh hàm số f(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x).
+ Dạng 2. Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) (hay tìm ∫f(x)dx).
+ Dạng 3. Tìm nguyên hàm f(x) của hàm số f(x) thỏa điều kiện f(x0) = k.
+ Dạng 4. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến.
+ Dạng 5. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần.
Bài 2. Tích phân
+ Dạng 1. Tính tích phân bằng định nghĩa và các phép biến đổi cơ bản.
+ Dạng 2. Tính tích phân các hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Dạng 3. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số.
+ Dạng 4. Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần.
+ Dạng 5. Ứng dụng tích phân trong các bài toán vật lý.
Bài 3. Ứng dụng của tích phân
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
GIẢI TÍCH 12 –Chương IV. Số phức
+ Vấn đề 1. Các tính chất của số phức.
+ Vấn đề 2. Các phép toán trên số phức.
+ Vấn đề 3. Phương trình bậc hai với hệ số thực.
HÌNH HỌC 12 – Chương 3. Phương pháp tọa độ trong không gian
+ Vấn đề 1. Hệ tọa độ trong không gian.
+ Vấn đề 2. Phương trình mặt phẳng.
+ Vấn đề 3. Phương trình đường thẳng.
+ Vấn đề 4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng với điểm, mặt phẳng và mặt cầu.
+ Vấn đề 5. Khoảng cách và góc.
+ Vấn đề 6. Quan hệ nhiều yếu tố, hình chiếu và đối xứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.