Đề cương tin 9 HKI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề cương tin 9 HKI, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT LONG KHÁNH
TRƯỜNG THCS XUÂN TÂN
ĐỀ CƯƠNG TIN 9
NĂM HỌC 2012 – 2013
Phần A : Lý thuyết

Câu 1: Mạng máy tính là gì? Hãy nêu lợi ích của mạng máy tính.?
Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép dùng chia sẽ tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, mày in, máy fax, ….
Lợi ích của mạng máy tính:
– Dùng chung dữ liệu
– Dùng chung các thiết bị phần cứng
– Dùng chung các phần mềm
– Trao đổi thông tin
Câu 2: Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa mạng LAN và mạng WAN?
Giống nhau: phân loại mạng dựa trên phạm vi địa lí của mạng máy tính.
Khác nhau: Mạng LAN kết nối trong phạm vi hẹp, Mạng WAN kết nối trong phạm vi rộng.
Câu 3: Nêu các thành phần của mạng máy tính. Mô hình phổ biến của mạng máy tính là mô hình nào?
Các thành phần của mạng máy tính:
– Các thiết bị đầu cuối ( MT, máy in ..)
– Môi trường truyền dẫn (dây dẫn, sóng điện tử, hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh )
– Các thiết bị kế nối mạng ( hub, switch, router,..)
– Giao thức truyền thông
Mô hình phổ biến của mạng máy tính là mô hình khách – chủ.
Câu 4: Interner là gì? Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet?
Internet là mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới, cung cấp cho mọi người khả năng khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau như : E-mail, chat, forum,…
Để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet ta phải cần đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet.
Câu 5: Liệt kê một số dịch vụ trên Internet. Dịch vụ nào của Internet được sử dụng nhiều nhất?
Các dịch vụ trên Internet :
– Tổ chức và khai thác thông tin trên web
– Tìm kiếm thông tin trên Internet
– Thư điện tử
– Hội thảo trực tuyến
– Đào tạo qua mạng
– Thương mại điện tử.
Dịch vụ tổ chức và khai thác thông tin trên web của Internet được sử dụng nhiều nhất
Câu 6: Siêu văn bản là gì? Thế nào là trang web?
Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản , hình ảnh , âm thanh , video,… và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác.
Trang web là 1 siêu văn bản đuợc gán địa chỉ truy cập trên internet.
Câu 7 : Khái niệm về địa chỉ trang web, website, địa chỉ website và trang chủ ?
– Website là nhiều trang web liên quan đuợc tổ chức dưới 1 địa chỉ.
– Trang web là một siêu văn bản đuợc gán địa chỉ truy cập trên internet.
– Địa chỉ truy cập được gọi là địa chỉ trang web.
– Trang chủ : Mỗi khi truy cập vào 1 website, bao giờ cũng có 1 trang web được mở ra đầu tiên, được gọi là trang chủ.
Câu 8: Để truy cập các trang web em cần sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập một trang web cụ thể?
Để truy cập các trang web em cần sử dụng phần mềm trình duyệt web.
Để truy cập một trang web cụ thể ta cần biết địa chỉ của trang web đó để nhập vào ô địa chỉ trên cửa sổ trình duyệt rồi nhấn Enter.
Câu 9 : Thư điện tử là gì?
Thư điện tử là một ứng dụng của Internet cho phép gửi và nhận thư trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử.
Câu 10 : Dịch vụ thư điện tử cung cấp Những chức năng chính nào?
– Mở và xem danh sách các thư đã nhận và được lưu trong hộp thư.
– Mở và đọc nội dung của một thư cụ thể.
– Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người.
– Trả lời thư.
– Chuyển tiếp thư cho một người khác.
Câu 11: Hãy liệt kê một số dạng thông tin có thể có trên các trang web. Nêu tác dụng của các liên kêt trên trang web?
Thông tin trên các trang web rất đa dạng gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim và liên kết.
Liên kết trên trang web là thành phần tương tác cho phép chuyển nhanh sang một trang web khác.
Câu 12: Nêu các bước chèn ảnh vào trang web?
Các bước chèn ảnh vào trang web:
– Chuyển con trỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.