DE CUONG ONTAP TOÁN 7 -HKI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE CUONG ONTAP TOÁN 7 -HKI, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7- HỌC KỲ I.2010+2011
TRƯỜNG THCS LONG TOÀN .TX BÀ RỊA
I.ĐẠI SỐ
BÀI 1: Thực hiện phép tính :
a) , b) c) , d) , e) , f)

g) , h) , i) , k

Bài 2: Tìm x, y biết:
a) x+ b) c) d) = 5 ,e) x : 3 = 4 : 5 , f) ,
g) (x+2).(x-3) = 0 , h) x2 – 3x = 0 , k) , l) 27x =81 ,m),
p) và x+y=-21 , q) và 3x-2y =-2
Bài 3: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x=6 thì y=-3
a>Tìm hệ số tỉ lệ k của x đối với y
b>Hãy biểu diễn x theo y
c>Tính giá trị của x khi y=6;x=-5
Bài 4: Cho hàm số y = -3x
a) Vẽ đồ thị hàm số y = -3x
b) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số trên A(1; 3) và ?
Bài 5 Cho hàm số y = f(x) = 2x – 1.
a) Tính : f(1) ; f(-1) ; f(0) ; f(2)
b) Lập bảng các giá trị tương ứng của x và y
c) Qua bảng hãy viết các cặp giá trị tương ứng của x và y ( và đặt tên là điểm A ;B ;C ; D )
d) Hãy biểu diễn các điểm đó trên mặt phẳng toạ độ Oxy
Bài 6 . Khối lớp 7 của một trường có 176 học sinh sau khi thi học kỳ I số học sinh được xếp thành ba loại : Giỏi, Khá, Trung bình. Biết số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 7.Tính số học sinh mỗi loại của khối 7
Bài 7: Một tam giác có số đo ba góc lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số đo các góc của tam giác đó.
Bài 8 .Cho biết 8 người làm cỏ một cánh đồng hết 5 giờ. Hỏi nếu tăng thêm 2 người (với năng suất
như nhau) thì làm cỏ cánh đồng đó trong bao lâu?
Bài 9 . Tìm a,b,c biết a:b:c = 2:4:5 và a +b + c = 22 .
HÌNH

Bài 1:Cho biết Â2=500 và a//b
a>Tính
b>Tính Â3;
c>Tính

Bài 2:Cho tam giác ABC có góc Â=800, =450 .
a>Tính góc C
b>Tính góc ngoài tại đỉnh C
c>Tia phân giác của góc A cắt BC tại D.Tính số đo các góc ADB và ADC
Bài 3 . Cho ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm N
sao cho MN = MA. Chứng minh rằng:
a) ABM = NCM b) AB // NC c) AM BC
Bài 4 : Cho có =900 và AB=AC.Gọi K là trung điểm của BC
Chứng minh : AKB =AKC
Chứng minh : AKBC
c ) Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E.
Chứng minh EC //AK
Bài 5 Cho góc nhọn xOy , C là điểm trên tia Ox, D là điểm trên tia Oy , sao cho OC = OD. Gọi I là điểm trên tia phân giác Oz của góc xOy , sao cho OI >OC .
a/ Chứng minh IC = ID và IO là phân giác của góc CID .
b/ Gọi J là giao điểm của OI và CD , chứng minh OI là đường trung trực của đoạn CD

Bài 6 :Cho vuông tại O ,có BK là phân giác , trên cạnh BM lấy điểm I sao cho BO= BI
a/ Chứng minh : KI BM
b/ Gọi A là giao điểm của BO và IK . Chứng minh: KA = KM

Bài 7: Cho góc nhọn xOy có Oz là phân giác của nó. Từ một điểm M trên tia Oz , Vẽ một đường thẳng song song với Oy . Từ M vẽ một đường thẳng song song Ox , cắt Oy tại B .
a/ Chứng minh OA = OB
b/ Vẽ MH Ox tại H

Hỏi và đáp