Đề cương ôn tập Toán8-HKII-TN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề cương ôn tập Toán8-HKII-TN, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : TOÁN 8 NĂM HỌC : 2009-2010
A.TRẮC NGHIỆM:
I.ĐẠI SỐ:
Câu 1: Trong các pt sau,pt nào là phương trình bậc nhất 1 ẩn?
A. – 3 = 0 B.x +2= 0
C. x + y = 0 D. 0.x +1=0
Câu 2: Giá trị x = – 4 là nghiệm của pt nào sau đây?
A. -2,5x =10 B. -2,5x = -10
C. 3x – 8 = 0 D.3x-1 = x+7
Câu 3: x = 2 là nghiệm pt nào sau đây?
A.x – 1 = 0 B.2x – 2 = 8 – 3x
C. x2 + 4 = 0 D. =0
Câu 4: Nghiệm của pt 2x +12 = -x + 3 là:
A. x =1 B. x = -3 C. x =3 D. x = -1
Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 3x-1=2(x-1) ( x2 – 1 = 0
B. x(x+1) = 0 ( 3x-1 = 2(x-1)
C. 3x-1 = 2(x-1) ( x+1= 0
D. =2 ( 3x-1 = 2(x-1)
Câu 6: Giá trị m để pt mx -=0 có nghiệm x = là:
A. B. C. D.
Câu 7: Tập nghiệm của pt (2x+3)(x-) = 0 là:
A.; B. C.; D.
Câu 8: pt (x2 +1)(2x + 4) = 0 có tập hợp nghiệm là:
A.-1;1;-2 B.-1;1 C.-2 D. 2
Câu 9: Cho phương trình (m2 +5m+4)x = m+1 trong đó x là ẩn, m là 1 số cho trước.Hãy nối 1 ý ở cột A với 1 ý ở cột B để được 1 mệnh đề đúng.
A
B

a) Khi m = 0
1) thì pt vô nghiệm

b) Khi m = -1
2) thì pt nghiệm đúng với mọi x

3) thì pt nhận x = là nghiệm

Câu 10: Điều kiện xác định của pt + = 0 là:
A.x -2 và x 1 B. x
C. x và x -2 D. x và x 2
Câu 11: Điều kiện xác định của pt = 0 là:
A.x -1 và x 2 B.x 2
C.x -2 D. x -2 và x 2
Câu12: Bất phương trình nào sau đây là bất pt bậc nhất 1 ẩn?
A. 2×2 +1 0
II.HÌNH HỌC:
Câu 1: Biết = và MN = 2cm .Độ dài đoạn PQ bằng :
A. 5cm B. cm C. 10cm D. 2,5cm
Câu 2: Cho ABC có PQ//BC(PAB , QAC) .Khẳng định nào sau đây là sai?
A. B.
C. C.
Câu 3: Trong hình vẽ biết MM’ //NN’ , MN = 4 cm ,OM’ = 12 cm và M’N’ = 8cm .Số đo của đoạn thẳng OM là:

A. 6cm B. 8cm C. 10cm D. 5cm
Câu 4: Trên hình vẽ có MN //BC .Đẳng thức đúng là:
A. B.

C. D.
Câu 5: Cho tam giác ABC ,AM là phân giác (hình vẽ) .Độ dài đoạn MB bằng:
A. 1,7 B. 2,8

C. 3,8 D. 5,1

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm ; BC = 5cm ; AD là phân giác .Thế thì bằng:
A. B. C. D.
Câu 7: Cho tam giác ABC có AB = 6cm , AC = 8cm , BC = 10cm.Phân giác trong góc A cắt BC tại D.Kết quả nào sau đây là đúng:
A. DB = 4cm B. DC = 4cm
C. DB = DC D. BD = cm
Câu 8: Trong hình vẽ biết AB//CD, giá trị của x bằng bao nhiêu?
A. x = 12 B. x = 16

C. x = 18 C.

Hỏi và đáp