ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Đăk Ơ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN TOÁN 6
Tổ Toán Năm học: 2017 – 2018

A. LÝ THUYẾT

I. SỐ HỌC
Câu 1: Phát biểu định nghĩa hai phân số bằng nhau ? Cho ví dụ.
Câu 2: Phát biểu tính chất cơ bản của phân số ? Viết công thức tổng quát.
Câu 3: Nêu quy tắc rút gọn phân số ? Cho ví dụ
Câu 4: Thế nào là phân số tối giản ? Cho ví dụ.
Câu 5: Phát biểu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu . Áp dụng tính: +
Câu 6: Phát biểu quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu . Áp dụng tính:
Câu 7: Phát biểu quy tắc phép trừ phân số . Áp dụng tính:
Câu 8: Phát biểu quy tắc phép nhân phân số. Áp dụng tính:
Câu 9: Phát biểu quy tắc phép chia phân số. Áp dụng tính:
II. HÌNH HỌC
Câu 10: Nêu khái niệm nửa mặt phẳng bờ a ? Vẽ hình minh họa.
Câu 11: Góc là gì ? Vẽ góc xOy có số đo bằng 700.
Câu 12: Khi nào thì ?
Câu 13: Tia phân giác của một góc là gì ? Hãy vẽ tia phân giác của có số đo bằng 700
Câu 14: Tam giác ABC là gì ? Vẽ (ABC.

B. BÀI TẬP
I. SỐ HỌC
Bài 1: Rút gọn các phân số sau:
a) b) c) d)
e) f) g) h)
Bài 2: So sánh các phân số, hỗn số sau:
a) và b) và c) và d) và
Bài 3: Thực hiện các phép tính sau:
a) + b) + c) + d) +
e) – f) – g) – h) –

Bài 4: Thực hiện các phép tính sau:
a) . b) . c) . d) .
Bài 5: Thực hiện các phép tính sau:
a) : b) : c) : d) :

Bài 6: Thực hiện các phép tính sau ( một cách hợp lí )
a) b) c) d)
e) -12 + ( 16 – 11) . 4 f) g) h) (- 6,2 : 2 +3,7): 0,2
Bài 7: Tìm x, biết:
a) b) x . = c) d)
e) x : f) g) h)
Bài 8: Lớp 6A có 35 học sinh, kết qủa học lực được xếp thành ba loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá chiếm 40% số học sinh còn lại. Tính số học sinh xếp loại trung bình của lớp 6A.
Bài 9: Một cửa hàng bán 80m vải gồm 3 loại: màu trắng, màu xanh, màu vàng. Trong đó số vải trắng bằng số vải, số vải màu xanh chiếm số vải còn lại. Tính số mét vải màu vàng còn lại.
Bài 10: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 30m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 11: Một lớp có 42 học sinh. Số học sinh nữ chiếm số học sinh nam cả lớp. Tính số học sinh nam của lớp đó.
Bài 12: Để giúp đỡ học sinh nghèo, các các bạn học sinh của ba lớp 6 đã quyên góp được một số quyển vở. Lớp 6A quyên góp được 72 quyển vở. Số quyển vở lớp 6B quyên góp được bằng của lớp 6A và bằng 80% của lớp 6C. Hỏi cả ba lớp quyên góp được bao nhiêu quyển vở ?
Bài 13: Một thùng gạo có 30 kg gạo. Lần thứ nhất người ta lấy đi số đó. Lần thứ hai người ta tiếp tục lấy đisố gạo còn lại. Hỏi cuối cùng trong thùng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
II. HÌNH HỌC
Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sao cho ,.
a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và

Hỏi và đáp