de cuong on tap lop 10 pro – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về de cuong on tap lop 10 pro, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dạng 1: Tìm điều kiện để biểu thức có chứa căn thức có nghĩa.
Bài 1: Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa.( Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau).

Dạng 2: Biến đổi đơn giản căn thức.
Bài 1: Đưa một thừa số vào trong dấu căn.

Bài 2: Thực hiện phép tính.

Bài 3: Thực hiện phép tính.

Bài 4: Thực hiện phép tính.

Bài 5: Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 6: Rút gọn biểu thức:

Bài 7: Rút gọn biểu thức sau:

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức

Dạng 3: Nội dung bài tổng hợp kiến thức và kỹ năng tính toán.
Bài 1: Cho biểu thức
a) Rút gọn P.
b) Tính giá trị của P nếu x = 4(2 –
c) Tính giá trị nhỏ nhất của P.
Bài 2: Xét biểu thức
a) Rút gọn A.
b) Biết a >1, hãy so sánh A với
c) Tìm a để A = 2.
d) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.
Bài 3: Cho biểu thức
a) Rút gọn biểu thức C.
b) Tính giá trị của C với
c) Tính giá trị của x để
Bài 4: Cho biểu thức
a) Rút gọn M.
b) Tính giá trị M nếu
c) Tìm điều kiện của a, b để M < 1.
Bài 5: Xét biểu thức
a) Rút gọn P.
b) Chứng minh rằng nếu 0 < x 0.
c) Tìm giá trị lơn nhất của P.
Bài 6: Xét biểu thức
a) Rút gọn Q.
b) Tìm các giá trị của x để Q < 1.
c) Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị tương ứng của Q cũng là số nguyên.
Bài 7: Xét biểu thức
a) Rút gọn H.
b) Chứng minh H ≥ 0.
c) So sánh H với
Bài 8: Xét biểu thức
a) Rút gọn A.
b) Tìm các giá trị của a sao cho A >1.
c) Tính các giá trị của A nếu
Bài 9: Xét biểu thức
a) Rút gọn M.
b) Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị tương ứng của M cũng là số nguyên.
Bài 10: Xét biểu thức
a) Rút gọn P.
b) Tìm các giá trị của x sao cho
c) So sánh P với
Bài 11: Cho biểu thức:
a) Rút gọn P
b) Tìm giá trị của a để P >0.
Bài 13: Cho biểu thức:
a) Rút gọn A.
b) Tìm a để
Bài 14: Cho biểu thức:
a) Rút gọn A
b) Tìm các giá trị nguyen của x sao cho A có giá trị nguyên.
Bài 15: Cho biểu thức
a) Tìm điều kiện để A có nghĩa.
b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tìm giá trị nguyên của a để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Bài 16: Cho biểu thức:
a) Rút gọn A
b) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên
Bài 17: Cho biểu thức: với
a) rút gọn A
b) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên.
Bài 18: Cho biểu thức: ( với
a) Rút gọn A
b) Tìm các giá trị nguyên của x để nhận giá trị nguyên.
Bài Tập bổ sung
Bài 1: Giải phương trình:
a) b) c)
d) e) f)
Bài 2: Giải bất

Hỏi và đáp