De cuong on tap kiem tra 45 phut- to¸n 6 -nang cao – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về De cuong on tap kiem tra 45 phut- to¸n 6 -nang cao, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề cương ôn tập kiểm tra 45’
Bài 1.Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4; 5 .Viết các tập con của A mà mọi phần tử của nó đều là số lẻ.
Bài 2. Viết mỗi tập hợp sau bằng 2 cách:
A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 6.
B là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0 và không vượt quá 8.
c) D là tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 7.
Bài 3. Thực hiện phép tính hợp lí ( nếu có thể)
a) 25. 32 : [12 – 4 + 4 . (24 : 8)] b) 187 . (38 + 62) – 87 .(62 + 38)
135 + 360 + 65 + 40 d) 23 .116 – 23 . 16
e) 56 : 53 – 3 . 32 + 12009 f) 24 . 5 – ( 131 – ( 13 – 4 )2 ( + 312: 27
12 : 390 :[ 500 – (53 + 35.7)] h) 300 : [ 108 – (3.56 + 57): 56] – 20090
Bài 4. Tính nhanh .
A = 1 + 4 + 7 + 10 + …. + 1000 + 1003. B = 12 + 23 + 34 + 1112.
C = 20082008 ( 200920092009 – 20092009 ( 200820082008.
D = 22344 . 36 + 44688 . 82 E = (225 -12). (225 -22). (225 -32)…..(225 -152)
Bài 5. Tìm x ( N biết :
x- 72: 36 = 18 b) (x – 72): 36 = 18 c) 2x – 138 = 23 . 32
d) 231 – (x – 6 ) =1339 :13 e) 2 + ( x -3)2 = 35: 32 f) [(2x + 1)3 ]5 = 150
g) 294 – (7x – 217) = 38 . 311 : 316 + 62 h) 192: 22x-1 = 24 k) 2. 3x +1- 6 = 72 – 10
l) 3 + 2x – 1 = 24 – [ 42 – (22 – 1)] m) (x+ 2) + (x + 4) +( x+ 6)+… +(x + 2008) =1010024.
Bài 6. Cho dãy số : 7; 13; 19; 25; ……
Tìm số thứ 100 của dãy.
Hỏi số 2009 có thuộc dãy trên không ?
Tính tổng 50 số đầu tiên của dãy.
Bài 7. Hai số tự nhiên có hiệu bằng 2009 thì tổng của chúng có thể bằng12468 được hay không?Tại sao ?
Bài 8. Một phép chia có thương là 6 dư là 3. Hiệu giữa số bị chia và số chia là 38. Tìm số bị chia và số chia .
Bài 9: So sánh
a) 2711 và 81 8 b) 536 và 1124 c) 6255 và 1257 d) 1520 và 910.521
e)Cho và . So sánh A và B.
f)Cho và . So sánh B và C.
Bài10: Tính giá trị của biểu thức

Hỏi và đáp