de cuong on tap ki I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về de cuong on tap ki I, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A. ĐẠI SỐ
I. LÝ THUYẾT.

Câu1. Nêu quy tắc chuyển vế của một số hữu tỉ
Câu2. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được xác định như thế nào?
Câu3. Viết các công thức lũy thừa của một số hữu tỉ.
Câu4. Tỉ lệ thức là gì? Phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Viết công thức thể hiện tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
Câu5. Thế nào là số vô tỉ, số thực. Nêu định nghĩa căn bậc hai của một số không âm.
Câu6. Khi nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch với nhau.
Câu7.Nêu khái niệm hàm số, đồ thị của hàm số y = ax(a0) có dạng như thế nào?

II. BÀI TẬP
Dạng 1 : Phép toán trên Q
1. Thực hiện phép tính:
a) b) c) d) e. f) g) h) i)
k) m) n) o) p)
q)
2. Thực hiện phép tính:
a) b) c)
d) e) f)
3. Thực hiện phép tính:
a) b) c) d) e) f) g) h) i)
k) m) n)
4. Thực hiện phép tính:
a) b) c) d) e)
f) g) h) i)
k) m) n)
o) p) q)
5. Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể )
a) b)
c)
d)
e)
f)
g)
7. Thực hiện phép tính :
a. b.
c.
d.
e.
f*.

Dạng 2 : Tìm x
1. Tìm x biết :
a) b) c) d)
e) f) g)
2. Tìm x biết :

3. Tìm x biết :

e. g.
4. Tìm x biết :

g. h.
i. k.
m. n.
p. q.
u. v.
6. Tìm x biết :
6.1

6.2. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau :

6.3. Tìm x và y biết rằng :

6.4. Tìm x, y và z biết :

7. Ba lớp 7 có 153 học sinh. Số học sinh lớp 7B bằng 8/9 số học sinh lớp 7A, số học sinh lớp 7C bằng 17/16 số học sinh lớp 7B. Tính số học sinh mỗi lớp.
8. Một hình chữ nhật có diện tích là 60 cm2 và hai cạnh tỉ lệ với 3 và 5. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.
9. Trong đợt quyên góp tiền ủng hộ người nghèo, số tiền lớp 7A và lớp 7C tỉ lệ với 2:3. Tỉ số giữa số tiền lớp 7B và lớp 7C là 0,8. Tính số tiền mỗi lớp ủng hộ biết lớp 7C ủng hộ nhiều hơn lớp 7A là 35000 đồng.
Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 1. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = -7
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x; b. Biểu diễn y theo x
Tính giá trị của y khi x = -9, x = 18 ; d.Biểu diễn x theo y
e Tính giá trị của x khi y = 7, y = -35
Bài 2. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, điền số thích hợp vào chỗ trống :
x
-5
-3
-2
0
1
2
4
5

y

6

Bài 3. Cho x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 0,3 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.