ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 TOÁN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 TOÁN 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HK II (NH2009-2010)

A. Số học
1. Quy tắc chuyển vế:
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.
Bài tập mẫu 1:
Tìm x ( Z , biết:
a) x – 16 = 15 b) 2x + 35 = 5 c) 7- x = 10 – (- 5)
2 .Nhân hai số nguyên:
a. Nhân hai số nguyên cùng dấu: Ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.
a.b = ( a, b cùng dấu )
b. Nhân hai số nguyên khác dấu: Ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu trừ trước kết quả.
a.b = – ( a, b khác dấu)
Bài tập mẫu 2:
Hoàn thành quy tắc dấu sau:
( + ).( + ) ( (……) ( + ).( – ) ( (……)
( – ).( – ) ( (……) ( – ).( + ) ( (……)
Bài tập mẫu 3:
Thực hiện phép tính:
a) (+35).(5) b) (- 25).(-4) c) (- 8).(125) d) 5. (– 6000)
3.Tính chất phép nhân.
– Giao hoán: a.b = b.a
– Kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)
– Nhân với 1: 1.a = a.1 = a
– Phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a.(b + c) = a.b + a.c
Bài tập mẫu 4:
Tính nhanh
a) (- 4).6.(-125).8.(-25) b) 2008(1+246) – 246.2008 c) 9.35 – 25.9 – 3.3.10
4. Bội và ước của một số nguyên.
P = a.b P là bội của a; của b.
a ; b là Các ước của P.
Bài tập mẫu 5 :
a) Tìm 5 bội của -4.
b) Cho Có bao nhiêu tích a.b tạo thành , biết a(A, b(B ? Tính các tích lập được.
5. Phân số bằng nhau

Bài tập mẫu 6:
a) Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau:
và ; và ; và ; và
b) Tìm x biết:
6. Tính chất cơ bản của phân số ; rút rọn phân số:
a) b)
Bài tập mẫu 7:
Rút gọn Mọi phân số
a) b) c) d) e)
7. Quy đồng mẫu nhiều phân số:
Bước 1: Tìm mẫu chung, chính là BCNN của các mẫu.
Bước 2:Tìm thừa số phụ, bằng cách chia MC cho từng mẫu.
Bước 3: Nhân tử và mẫu với TSP tương ứng.
Bài tập mẫu 8:
Hãy quy đồng mẫu Những phân số sau
a) và b) và -1 c) ; và d) và
8. So sánh phân số:
a) Nếu cùng mẫu: Ta so sánh tử số với nhau phân số có tử số lớn hơn thì phân số ấy lớn hơn.
b) Nếu khác mẫu: Ta đưa về cùng mẫu (quy đồng mẫu) sau đó so sánh tử.
Bài tập mẫu 9:
So sánh các cặp phân số sau.
a) và b) và c) và
9. Cộng, trừ, nhân, chia phân số.
Bài tập mẫu 10:
Thực hiện phép tính.
a) b) c) d)
Bài tập mẫu 11:
Tìm x biết:
a) b) c) d
10. Hỗn số, số thập phân, phần trăm.
*Hỗn số là số có dạng: (c ( 0 ;b < c)
* Phân số thập phân là phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10.
Bài tập mẫu 11:
1) Đổi các phân số sau sang hỗn số
a) b) c) d)
2) Thực hiện phép tính:
A = B =
11. Tìm giá trị phân số của một số cho trướcvà ngược lại.
*Muốn tìm của số b cho trước , ta tính: b.
* Muốn tìm một số biết của nó là a , ta tính: a:
Bài

Hỏi và đáp